coding utf-8 знайти кількість елементів масиві arr1 def get_length arr

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
# -*- coding: utf-8 -*-
# - знайти кількість елементів в масиві
arr1 = [1, 3, 5, 6]
def get_length(arr):
length = 0
for el in arr:
length += 1
print('Elements count:')
print(get_length(arr1))
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
nums = [1, 2, 1, 2, 1, 3]
eq_to = 2
print('Count elements equal to %d:' % eq_to)
equal_res = nums.count(eq_to)
print(equal_res)
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
arr2 = [1, 3, 5, 6, 8]
def get_sum(arr):
sum_arr = 0
for el in arr:
sum_arr += el
print('Sum of array:')
print(get_sum(arr2))
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
print('Max of array:')
def get_max(arr):
if arr:
arr_max = arr[0]
for el in arr:
if el > arr_max:
arr_max = el
print arr_max
else:
print('empty array')
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
def get_mean(arr):
if arr:
print(sum(arr) / len(arr))
else:
print('empty array')
print('Mean of array:')
print(get_mean(arr1))
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
print('Splitted string:')
print(' '.join(str(i) for i in arr2))
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
arr3 = [el*2 if ind % 2 == 0 else el*3 for ind, el in enumerate(arr1)]
print('Multiplied values:')
print(arr3)
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
def multiple_num(arr, num):
return all(el % num == 0 for el in arr)
arr4 = [7, 0, 14, 210]
print('Multiple of a 7:')
print(multiple_num(arr2, 7))
print(multiple_num(arr4, 7))
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
arr5 = [1, 3, -5, 6, 8]
def is_negative(arr):
return any(el < 0 for el in arr)
print('Contains negative:')
print(is_negative(arr1))
print(is_negative(arr5))
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі непарні числа
def only_even(arr):
return [el for el in arr if el % 2 == 0]
evens = only_even(arr2)
print("Only even numbers:")
print(evens)
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
str = "quick brown fox jumps over the lazy dog"
splits = str.split(" ")
print("Splitted string:")
print(splits)
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
arr6 = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print("Elements starting from 5th:")
print(arr6[5:])
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
print('Elements excluding first and last:')
print(arr6[1:-1])