Дано число заповнити масив числами від до for in range print Дано числ

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1. # Дано число N - заповнити масив числами від 1 до N
# 5 -> [1, 2, 3, 4, 5]
N=5
x = [i for i in range(1,N+1)]
print (x)
2. # Дано число N - заповнити масив числами від 1 до N у порядку спадання
# 7 -> [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
N=7
x = [i for i in range(1,N+1)]
x = list(reversed(x))
print (x)
N=7
x = [i for i in range(1,N+1)][::-1]
print (x)
3. # Дано масив, "здвинути" його на одну позицію вліво (з масива видаляється перший елемент, який додається в кінець)
# [2, 3, 6, 1, 4] -> [3, 6, 1, 4, 2]
a = [2, 3, 6, 1, 4]
a.append(a.pop(0))
print(a)
4. # дано масив, сформувати пари (позиція, значення)
# [4, 5, 11, 2, 4, 6, 8, 10] -> [(0, 4), (1, 5), (2, 11), (3, 2), (4, 4), (5, 6), (6, 8), (7, 10)]
a = [4, 5, 11, 2, 4, 6, 8, 10]
x = [i for i in enumerate(a)]
print (x)
5. # дано масив, порахувати суму елементів на парних і не парних позиціях
# [2, 3, -2, 0, 15, 22, 34, 1, 8] -> (57, 26)
a = [2, 3, -2, 0, 15, 22, 34, 1, 8]
result1=[]
result2 = []
for ind, el in enumerate(a):
if ind%2==0:
result1.append(el)
else:
result2.append(el)
print(sum(result1))
print(sum(result2))
6. # дано масив і число, повернути значення масиву за таким індексом, якщо воно існує
#[2, 5, 3], 0 -> 2
#[7, 0, 0, 11, 4], -2 -> None
a = [2, 5, 3]
print(a[0])
a = [7, 0, 0, 11, 4]
print(a[-2])