list знайти кількість елементів масиві len знайти кількість елементів

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
######(list)#######
#знайти кількість елементів в масиві
len([1,2,3])
#знайти кількість елементів в масиві рівних даному
#дано список чисел - знайти суму всіх елементів
list = ['1' , '2' , '3']
print(sum((int(list[i]) for i in range(0, int(len(list))))))
#дано список чисел - знайти максимум елементів
list = [11,8,12,0]
print (max(list))
#дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
list = [11,8,12,0]
print(sum(list) / float(len(list)))
#дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
list = [11,8,12,0]
print(list(map(int, input().split())))) ###############################
#дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
print(list[1::2]*int(2))
#дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
#дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від’ємний елемент
#дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
#дано текст (рядок) - розбити його на слова
#дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
#дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів
#################(dict)###################