lists_Maryna_Tkachuk

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
# - знайти кількість елементів в масиві
m = [1, 2, 6, 7, 11]
n = 0
for k in m:
n +=1
print(n)
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
k = [1, 2, 1, 2, 1, 3], 2, 11
n = 0
for k in k:
n +=1
print(n)
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
k = [1, 3, 5, 6, 8, 10, 5]
s = 0
for n in k:
s += n
print(s)
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
m = [1, 3, 5, 10]
n, count = 0,0
for l in m:
n += l
count +=1
if count > 0:
result = n / count
else:
result = "none"
print(result)
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
# 17 any other variants?
m = [1, 3, 5, 6, 8]
k = ' '.join(map(str, m))
print(k)
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
k = [1, 3, 5, 6, 8, 11]
m = []
count = 1
for n in k:
if count % 2 == 0:
n=n*2
else:
n=n*3
m.append(n)
count += 1
print(m)
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
k = [7, 0, 14, 210]
count = 0
for n in k:
count += 1
if n%7 == 0:
if count==len(k):
print("True")
continue
else:
print("False")
break
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
m = [1, 3, 5, 6, -8]
count = 0
for n in m:
count += 1
if n>0:
if count==len(m):
print("False")
continue
else:
print("True")
break
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі непарні числа
m = [1, 3, 5, 6, 8]
n = []
for k in m:
if k%2 == 0:
n.append(k)
print(n)
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
s = "quick brown fox jumps over the lazy dog"
l = s.split(" ")
print(l)
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
l = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
n = []
count = 0
for k in l:
count += 1
if count >= 5:
n.append(k)
print(n)
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
l = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(l[1:len(l)-1])