Andriy Shumskiy HW def func0 print задача друга дано слово набір симво

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
Andriy Shumskiy HW
def func0():
a = 2
b = 5
c = a + b
print(c)
# задача друга, дано слово (набір символів) записати всі букви через прогалину
s = 'abracadabra'
letters = list(s)
result = ' '.join(s)
print(result)
myDict = {"name": "John", "country": "Norway"}
mySeparator = "TEST"
x = mySeparator.join(myDict)
print(x)
print('Hello')
a = "Hello, World!"
print(a[1])
a = "Hello, World!"
print(a.split(",")) # returns ['Hello', ' World!']
# - знайти кількість елементів в масиві
x = [1, 3, 5, 6]
print(len(x))
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
#[1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
x = [1, 2, 1, 2, 1, 3]
y: int = 2
len(x)
x2 = [i for i in x if i == y]
print(len(x2))
"""
from collections import Counter
res = Counter(x)
print(res[y])
"""
## - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
#[1, 3, 5, 6, 8] -> 23
x = [1, 3, 5, 6, 8]
y = sum(x)
#print 'The sum of all elements'
print(y)
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
#[1, 3, 5, 6, 8] -> 8
x = [1, 3, 5, 6, 8]
print(max(x))
num = [1, 3, 2, 8, 5, 10, 6]
print('Maximum is:', max(num))
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
#[1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
x = [1, 3, 5, 6, 8]
result = (sum (x)/len(x))
print(result)
def func1():
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
#[1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
#New code
list2 = [1, 3, 5, 6, 8]
list4 = [str(i) for i in list2]
list3 = ['q', 'r', 't', 'y', 'u']
print(" ".join(list4))
def func2(arg):
numbers = list(arg)
result = ' '.join(numbers)
print(result)
def func3():
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
#[1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]
number = [1, 3, 5, 6, 8]
if int(number) % 2 != 0:
new_list.append(int(number) * 2)
else:
new_list.append(int(number)*3)
# odd_count = len(only_odd)
#
# print("Even numbers in the list: ", len(list1) - odd_count)
# print("Odd numbers in the list: ", odd_count) >
def func4():
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
# [1, 3, 5, 6, 8] -> False
# [7, 0, 14, 210] -> True
numbers: List[int] = [1, 3, 5, 6, 8]
for i in numbers
if (i%7 == 0)
print(true)
else
print (false)
def func5():
# - дано список чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
#[1, 3, 5, 6, 8] -> False
#[1, 3, -5, 6, 8] -> True
numbers = [1, 3, 5, 6, 8]
print(any(for i in numbers (i!=-i)))
def func6():
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
#[1, 3, 5, 6, 8] -> [6, 8]
x = [1, 3, 5, 6, 8]
only_odd = [num for num in x if num % 2 == 1]
print(list(only_odd))
def func7_split_the_text():
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
#"quick brown fox jumps over the lazy dog" -> ['quick', 'brown', 'fox', 'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
text = ["quick brown fox jumps over the lazy dog"]
words = text.split()
print(words)
def func8():
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
#[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [7, 12, 1111, 19]
list = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
x = (list.remove(1, 2, 3,4))
print('List from 5th', x)
def func9():
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
#[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111]
x = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
y = (len(x))
print(x.pop(0,y))