Розділити на print Розділити на Знайти цілу дробну частину від ділення

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
# Розділити 5 на 7
x = 5 / 7
print('Розділити 5 на 7 =', x)
# Знайти цілу і дробну частину від ділення 13 на 7
x = 13 // 7
y = 13 % 7
print('Знайти цілу і дробну частину від ділення 13 на 7:', '\nЦіла частина - {}, дробна частина - {}'.format(x,y))
# Возвести 13 в 4 степінь
x = 13 ** 4
print("13 в 4 степені буде", x)
# Возвести 0.2 в 15 степінь
x = 0.2 ** 15
print('0.2 в 15 степені буде', x)
# Возвести 0.1 в 10 степінь
x = 0.1 ** 10
print('0.1 в 10 степені буде', x)
# Возвести 0.0001 в 1000 степінь
x = pow(0.0001, 1000)
print('0.0001 в 1000 степені буде', x)
# Надрукувати всі літери в рядку
x = str(input('Друк літер в рядку: '))
print(x)
# Сформувати рядок який складається з 15 “Blah-Blah-Blah”
print('Blah-Blah-Blah ' * 15)
# Розбити рядок з прогалиними на слова (між словами одна прогалина)
fruits = ['lemon', 'orange', 'cherry', 'strawberry', 'banane']
print('Між словами одна прогалина: ', ' '.join(fruits))
# Замінити в рядку всі букви ‘a’ на ‘1’
line = 'banane'
print('Замінити в рядку всі букви ‘a’ на ‘1’: ', line.replace('a', '1'))
# Зробити всі букви великими
x = 'Blah-Blah-Blah'
print('Зробити всі букви великими', x.upper())
# Зробити всі букви маленькми
x = 'Blah-Blah-Blah'
print('Зробити всі букви маленькми: ', x.lower())
# Надрукувати всі маленькі букви
x = str(input('Вивід маленьких літер: '))
print(x.lower())
# Надрукувати всі великі букви
x = str(input('Вивід великих літер: '))
print(x.upper())
# Надрукувати всі цифри
x = input('Надрукувати всі цифри: ')
print(int(x))
# Порахувати кількість літер ‘a’ в слові
line = 'banane'
count = 0
for i in line:
if i == 'a':
count = count + 1
print('Кількість літер ‘a’ в слові "banane": ', count)
# Знайти індекс першого входження літери a в слово
line = 'banane'
print('Індекс першого входження літери a в слові "banane": ', line.index('a'))
# Знайти останнє входження літери а в слово
line = 'banane'
print('Індекс останнього входження літери a в слові "banane": ', line.rindex('a'))