знайти кількість елементів масиві print len знайти кількість елементів

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
#2.1
# - знайти кількість елементів в масиві
# [1, 3, 5, 6] -> 4
x=[1, 3, 5, 6]
print(len(x))
#2.2
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
# [1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
y=2
x=[1, 2, 1, 2, 1, 3]
print(x.count(y))
#2.3
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 23
n = [1, 3, 5, 6, 8]
print(sum(n))
#2.4
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 8
n = [1, 3, 5, 6, 8]
print(max(n) )
#2.5
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
n = [1, 3, 5, 6, 8]
print((sum(n)) / (len(n)))
#2.6
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
# [1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
x=[1, 3, 5, 6, 8]
for i in range(len(x)):
print(x[i], end=' ')
#2.7
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
# [1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]
x=[1, 3, 5, 6, 8]
#x2 = x.copy()
for i in range(0, len(x)):
if i % 2 == 0:
x[i]=x[i]*2
elif i % 2 != 0:
x[i] = x[i] * 3
print(x)
#2.8
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
#[1, 3, 5, 6, 8] -> False
#[7, 0, 14, 210] -> True
x=[1, 3, 5, 6, 8]
y=[7, 0, 14, 210]
q=0
for i in y:
if i%7==0 or i==7:
q=q+1
if q==len(y):
print('True')
elif q<len(y):
print('False')
#2.9
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
#[1, 3, 5, 6, 8] -> False
#[1, 3, -5, 6, 8] -> True
x=[1, 3, 5, 6, 8]
y=[1, 3, -5, 6, 8]
q=0
for i in x:
if i <0:
q=q+1
if q>0:
print('True')
elif q==0:
print('False')
#2.10
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
#[1, 3, 5, 6, 8] -> [6, 8]
list = [1, 3, 5, 6, 8]
result = [x for x in list if x % 2 == 0]
print(result)
#2.11
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
# "quick brown fox jumps over the lazy dog" -> ['quick', 'brown', 'fox', 'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
x = "quick brown fox jumps over the lazy dog"
y=[]
y=x.split(' ')
print(y)
#2.12
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
#[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [7, 12, 1111, 19]
x=[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(x[5:])
#2.13
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
#[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111]
x=[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(x[1:-1])