sudo odl-hyd-virt -virt vtn

1
sudo odl-hyd-virt -virt vtn