include stdarg include stdio include stdlib include string include Eco

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <Ecore.h>
#include <Ecore_Evas.h>
static void run()
{
Ecore_Evas* main_win = ecore_evas_software_x11_new(0, 0, 0, 0, 400, 400);
Evas* main_canvas = ecore_evas_get(main_win);
Evas_Object* bb = evas_object_rectangle_add(main_canvas);
evas_object_color_set(bb, 0, 0, 255, 0);
evas_object_move(bb, 50, 50);
evas_object_resize(bb, 300, 300);
evas_object_show(bb);
Evas_Object* b = evas_object_rectangle_add(main_canvas);
evas_object_color_set(b, 0, 255, 0, 255);
evas_object_move(b, 100, 100);
evas_object_resize(b, 200, 200);
evas_object_show(b);
ecore_evas_shaped_set(main_win, 1);
//ecore_evas_alpha_set(main_win, 1);
ecore_evas_show(main_win);
ecore_main_loop_begin();
}
int main(int argc, char** argv)
{
evas_init();
ecore_init();
ecore_evas_init();
run();
ecore_evas_shutdown();
ecore_shutdown();
evas_shutdown();
return 0;
}