10 20 30 IF 10 THEN GOTO 70 40 IF 10 THEN GOTO 50 50 PRINT Программа з

1
2
3
4
5
6
7
8
10 i = 0
20 i = i + 1
30 IF i <= 10 THEN GOTO 70
40 IF i > 10 THEN GOTO 50
50 PRINT "Программа завершена."
60 END
70 PRINT i; " квадрат = "; i * i
80 GOTO 20