Дано температуру вивести агретаний стан лід все складно 1-99 вода 100

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
#Дано температуру вивести агретаний стан (<0 - лід, 0 - все складно, 1-99 - вода, 100+ - газ)
#12 -> water
#22222 -> gas
temp = 99
if temp < 0:
print('ice')
elif temp == 0:
print('vse slozhno')
elif temp <= 99:
print('water')
elif temp > 99:
print('gas')
temp = 0
if temp < 0:
print('ice')
elif temp == 0:
print('vse slozhno')
elif temp <= 99:
print('water')
elif temp > 99:
print('gas')
''' Дано 3 числа, вевести їх в порядку зростання
3 12 7 -> 3 7 12 '''
numb = [3, 12, 7]
numb.sort()
print(numb)
''' Дано 3 числа, перевірити чи одне з них є дільником 2х інших
12, 4, 48 -> True
2, 3, 5 -> False'''
#Дано рядок, вивести його довжину
#aabbcc -> 6'''
task_4 = len('aabbcc')
print(task_4)
# Дано рядок з більш ніж 10 символів, вивести його без перших 2 і останніх 3х символів
#qwertyuiop -> ertyu'''
smth = 'qwertyuiop'
print(smth[2:][:-3])
# Дано рядок, замінити всі літери І на 1, а О на 0
#THERE IS SOME POINT IN THIS TASK -> THERE 1S S0ME P01NT 1N TH1S TASK'''
text = 'THERE IS SOME POINT IN THIS TASK'
new_text = text.replace ('I', '1').replace('O','0')
print(new_text)
#Дано дані (ім'я та вік) побудувати привітання за шаблоном
#Vasya,
#23,
Dear <name> we are happy to congratulate you with your <age> birtday
-> Dear Vasya we are happy to congratulate you with your 23 birtday'''
name = 'Vasya'
age = 23
print("Dear " + name + " we are happy to congratulate you with your " + str(age) + " birtday")