Дано температуру вивести агретаний стан лід все складно 1-99 вода 100

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
# Дано температуру вивести агретаний стан (<0 - лід, 0 - все складно, 1-99 - вода, 100+ - газ)
temp = int(input('Enter temperature as integer:'))
if temp < 0:
print('ice')
elif temp == 0:
print("it's complicated")
elif temp > 0 and temp < 100:
print('water')
else:
print('gas')
# Дано 3 числа, вевести їх в порядку зростання
list_ = [3,12,7]
list_.sort()
print('Sorted list:', list_)
# Дано 3 числа, перевірити чи одне з них є дільником 2х інших
list_ = [12, 4, 48]
list_.sort()
list_[1]%list_[0] == 0 and list_[2]%list_[0] == 0
# Дано рядок, вивести його довжину
string = 'aabbcc'
print(len(string))
# Дано рядок з більш ніж 10 символів, вивести його без перших 2 і останніх 3х символів
string = 'qwertyuiop'
print(string[2:-3])
# Дано рядок, замінити всі літери І на 1, а О на 0
string = 'THERE IS SOME POINT IN THIS TASK'
print(string.replace('I','1').replace('O','0'))
# Дано дані (ім'я та вік) побудувати привітання за шаблоном
name = 'Vasya'
age = '23'
string = f'Dear {name} we are happy to congratulate you with your {age} birtday'
print(string)