Дано температуру вивести агретаний стан лід все складно 1-99 вода 100

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
# Дано температуру вивести агретаний стан (<0 - лід, 0 - все складно, 1-99 - вода, 100+ - газ)
12 -> water
22222 -> gas
temper = float(input())
if 1 < temper < 100:
print("water")
elif temper < 0:
print("ice")
elif temper == 0:
print("complicated")
elif temper >= 100:
print("gas")
else:
print("something else”)
# Дано 3 числа, вевести їх в порядку зростання
3 12 7 -> 3 7 12
row2 = input()
for j in sorted([int(i) for i in row2.split(' ')]):
print(j, end = ' ')
# Дано 3 числа, перевірити чи одне з них є дільником 2х інших
12, 4, 48 -> True
2, 3, 5 -> False
row3 = input()
listtt = [int(i) for i in row3.split(', ')]
print(True if [j % min(listtt) for j in listtt] == [0, 0, 0] else False)
# Дано рядок, вивести його довжину
aabbcc -> 6
row4 = input()
print(len(row4))
# Дано рядок з більш ніж 10 символів, вивести його без перших 2 і останніх 3х символів
qwertyuiop -> ertyu
row5 = input()
print(row5[2:-3])
# Дано рядок, замінити всі літери І на 1, а О на 0
THERE IS SOME POINT IN THIS TASK -> THERE 1S S0ME P01NT 1N TH1S TASK
row6 = input()
print(row6.replace('I', '1').replace('O', '0'))
# Дано дані (ім'я та вік) побудувати привітання за шаблоном
Vasya, 23, Dear <name> we are happy to congratulate you with your <age> birtday -> Dear Vasya we are happy to congratulate you with your 23 birtday
row7_name = input()
row7_age = input()
print('Dear', row7_name, 'we are happy to congratulate you with your', row7_age, 'birtday')