знайти кількість елементів масиві print Answer len OR for in print Ans

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
## - знайти кількість елементів в масиві
# [1, 3, 5, 6] -> 4
a = [1, 3, 5, 6]
print('1. Answer: ' + f'{len(a)}')
# OR
i = 0
for x in a:
i += 1
print(f'1.1 Answer: {i}')
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
# [1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
b = [1, 2, 1, 2, 1, 3]
numbers = [x for x in b if x == 2]
print(f'2. Answer: {len(numbers)}')
# OR
i = 0
for x in b:
if x == 2:
i += 1
print(f'2.1 Answer: {i}')
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 23
c = [1, 3, 5, 6, 8]
print(f'3. Answer: {sum(c)}')
# OR
summ = 0
for x in c:
summ += x
print(f'3.1 Answer: {summ}')
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 8
d = [1, 3, 5, 6, 8, -4]
print(f'4. Answer: {max(d)}')
# OR
max = 2.2250738585072014e-308
for x in d:
if x > max:
max = x
print(f'4.1 Answer: {max}')
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
e = [1, 3, 5, 6, 8]
print(f'5 Answer: {sum(e) / len(e)}')
# OR
sum_list, i = 0, 0
for x in e:
sum_list += x
i += 1
if i > 0:
print(f'5.1 Answer: {sum_list / i}')
else:
print('5.1 Answer: empty array')
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
# [1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
f = [1, 3, 5, 6, 8]
str1 = ' '.join(str(x) for x in f)
print(f'6. Answer: {str1}')
# OR
str2 = str(f[0])
for x in f[1:]:
str2 = str2 + ' ' + str(x)
print(f'6.1 Answer: {str2}')
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
# [1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]
g = [1, 3, 5, 6, 8]
g[1::2] = [x * 3 for x in g[1::2]]
g[0::2] = [x * 2 for x in g[0::2]]
print(f'7. Answer: {g}')
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
# [1, 3, 5, 6, 8] -> False
# [7, 0, 14, 210] -> True
h_1 = [1, 3, 5, 6, 8]
h_2 = [7, 0, 14, 210]
def my_func(list):
i = 0
for x in list:
if x % 7 == 0:
i += 1
if i == len(list):
return True
else:
return False
print(f'8. Answer: {my_func(h_1)}')
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
# [1, 3, 5, 6, 8] -> False
# [1, 3, -5, 6, 8] -> True
list_1 = [1, 3, 5, 6, 8]
list_2 = [1, 3, -5, 6, -8]
def my_func_1(list):
n = sum(x < 0 for x in list)
if n > 1:
return True
else:
return False
print(f'9. Answer: {my_func_1(list_2)}')
# OR
def my_func_2(list):
i = 0
for x in list:
if x < 0:
i += 1
if i > 1:
return True
else:
return False
print(f'9.1 Answer: {my_func_2(list_1)}')
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі непарні числа
# [1, 3, 5, 6, 8] -> [6, 8]
pairwise = [1, 3, 5, 6, 8]
updated_pairwaise = [x for x in pairwise if x % 2 == 0]
print(f'10. Answer: {updated_pairwaise}')
# OR
updated_pairwaise_1 = []
for x in pairwise:
if x % 2 == 0:
updated_pairwaise_1.append(x)
print(f'10.1 Answer: {updated_pairwaise_1}')
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
# "quick brown fox jumps over the lazy dog" -> ['quick', 'brown', 'fox', 'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
string = "quick brown fox jumps over the lazy dog"
print(f"11. Answer: {string.split(' ')}")
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
# [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [7, 12, 1111, 19]
numbers = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(f'12. Answer: {numbers[5::]}')
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
# [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111]
dict = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
n = len(dict) - 1
print(f'13. Answer: {dict[1:n]}')