дано список чисел сформувати словник де кожному числу відповідає кілік

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
# - дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає кілікість раз це число зустрічається у списку
# [6, 5, 3, 5, 9, 5, 4, 4, 3, 2, 7, 3, 6, 7, 2] -> {2: 2, 3: 3, 4: 2, 5: 3, 6: 2, 7: 2, 9: 1}
# [7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2] -> {2: 3, 3: 1, 4: 2, 5: 1, 6: 1, 7: 3, 8: 3, 9: 1}
a = [6, 5, 3, 5, 9, 5, 4, 4, 3, 2, 7, 3, 6, 7, 2]
b = [7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2]
def count_num(x):
res = {}
for i in x:
if i not in res:
res[i] = 1
else:
res[i] += 1
return res
def count_num(x):
res = {}
for k, v in enumerate(x):
if v not in res:
res[v] = [k]
else:
res[v].append(k)
return res
a = [4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3]
print(count_num(a))
# - дано список рядків - сформувати список словників де кожен словник - це символ - кількість входжень
# "abracadabra somethingnewforus testandtestagain" -> [{'c': 1, 'd': 1, 'a': 5, 'r': 2, 'b': 2}, {'g': 1, 'n': 2, 'f': 1, 't': 1, 'u': 1, 'h': 1, 'm': 1, 'o': 2, 'e': 2, 'r': 1, 'i': 1, 's': 2, 'w': 1}, {'g': 1, 'n': 2, 't': 4, 'd': 1, 'e': 2, 'a': 3, 'i': 1, 's': 2}]
a = "abracadabra somethingnewforus testandtestagain"
def count_sym(x):
res = {}
for i in x:
if i not in res:
res[i] = 1
else:
res[i] += 1
return res
def sos(s):
return [count_sym(f) for f in s.split(' ')]
print(sos(a))
# - дано два словника ключ-число - додати ці словники (якщо ключ зустрічається в обох - то значення додати, інакше - ключ-значення)
# {2: 8, 5: 11, 7: 3, 1: 5, 45: 14}, {3: 13, 5: 10, 8: 2, 1: 3, 45: 8, 4: 14} -> {1: 8, 2: 8, 3: 13, 4: 14, 5: 21, 7: 3, 8: 2, 45: 22}
a = {2: 8, 5: 11, 7: 3, 1: 5, 45: 14}
b = {3: 13, 5: 10, 8: 2, 1: 3, 45: 8, 4: 14}
def sum_dict(a,b):
for i in b:
if i in a:
a[i] += b[i]
else:
a[i] = b[i]
return a
print(sum_dict(a,b))