знайти кількість елементів масиві mylist print len mylist знайти кільк

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
# - знайти кількість елементів в масиві
#[1, 3, 5, 6] -> 4
mylist = [1, 3, 5, 6]
print(len(mylist))
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
#[1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
mylist = [1, 2, 1, 2, 1, 3]
print(mylist.count(2))
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
#[1, 3, 5, 6, 8] -> 23
mylist = [1, 3, 5, 6, 8]
print(sum(mylist))
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
#[1, 3, 5, 6, 8] -> 8
mylist = [1, 3, 5, 6, 8]
print(max(mylist))
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
#[1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
mylist = [1, 3, 5, 6, 8]
avg = sum(mylist)/len(mylist)
print(avg)
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
#[1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
z = [1, 3, 5, 6, 8]
for i in z:
print(i, end = " ")
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
#[1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]