import numpy as np знайти кількість елементів масиві len знайти кількі

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
import numpy as np
# - знайти кількість елементів в масиві
len([1, 3, 5, 6])
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
len([[1, 2, 1, 2, 1, 3], 2])
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
sum([1, 3, 5, 6, 8])
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
max([1, 3, 5, 6, 8])
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
#import numpy as np
np.mean([1, 3, 5, 6, 8])
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
' '.join(str(i) for i in [1, 3, 5, 6, 8])
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
list_ = [1, 3, 5, 6, 8]
for i in range(len(list_)):
if i%2 == 0:
list_[i] = 2*list_[i]
else:
list_[i] = 3*list_[i]
print(list_)
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
list_ = [7, 0, 14, 210]#[1, 3, 5, 6, 8]
all(item%7 == 0 for item in list_)
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
list_ = [1, 3, -5, 6, 8] #[1, 3, 5, 6, 8]
any(item < 0 for item in list_)
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
list_ = [1, 3, 5, 6, 8]
new_list = []
for item in list_:
if item%2 == 0:
new_list.append(item)
else:
pass
print(new_list)
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
"quick brown fox jumps over the lazy dog".split(' ')
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19][5:]
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19][1:-1]