print print 13 print 13 print 13 print 15 print 10 print 0001 1000 abc

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
print(5/7)
print(13//7)
print(13%7)
print(13**4)
print(0.2**15)
print(0.1**10)
print(0.0001**1000)
##################
abc=("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")
print("Blah-Blah-Blah"*15)
print("Hallo". replace("a", "l"))
str="Зробити всі букви великими"
print(str.upper())
str="Зробити всі букви маленькми"
print(str.lower())
#Порахувати кількість літер ‘a’ в слові
print("Abracadabra".count("a"))
# Знайти індекс першого входження літери a в слово
print("Abracadabra".find('a', 0, 3))
#Знайти останнє входження літери а в слово
print("Abracadabra".rfind('a', 0, 3))