Yevhenii Mianovskyi - lists

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
# - знайти кількість елементів в масиві
list = [1, 3, 5, 6]
print(len(list))
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
#[1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
def count_item(my_list,number):
items = [item for item in my_list if item == number]
return len(items)
my_list = [1, 2, 1, 2, 1, 3, 2]
number = 2
count_item(my_list,number)
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
[1, 3, 5, 6, 8] -> 23
my_list = [1, 3, 5, 6, 8]
sum = 0
for item in my_list:
sum += item
print(sum)
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
[1, 3, 5, 6, 8] -> 8
my_list = [1, 3, 5, 6, 8]
max = 0
for item in my_list:
if item > max:
max = item
print(max)
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
[1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
my_list = [1, 3, 5, 6, 8]
sum = 0
for item in my_list:
sum += item
average = sum / len(my_list)
print(average)
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
[1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
# варіант 1
my_list = [1, 3, 5, 6, 8]
string = ''
for item in my_list:
string = string + ' ' + str(item)
print(string)
#варіант2
my_list = [1, 3, 5, 6, 8]
' '.join([str(item) for item in my_list])
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
[1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]
my_list = [1, 3, 5, 6, 8]
multiplied = []
for item in my_list:
if my_list.index(item) % 2 == 0:
item = item * 2
else:
item = item * 3
multiplied.append(item)
print(multiplied)
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
[1, 3, 5, 6, 8] -> False
[7, 0, 14, 210] -> True
def div_by_7(my_list):
new_list = [item for item in my_list if item % 7 == 0]
if len(new_list) > 0:
return True
else:
return False
my_list = [7, 0, 14, 210]
div_by_7(my_list)
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
[1, 3, 5, 6, 8] -> False
[1, 3, -5, 6, 8] -> True
def contains_negative(my_list):
new_list = [item for item in my_list if item < 0]
if len(new_list) > 0:
return True
else:
return False
my_list = [1, 3, 5, 6, 8]
contains_negative(my_list)
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
[1, 3, 5, 6, 8] -> [6, 8]
my_list = [1, 3, 5, 6, 8]
new_list = [item for item in my_list if item % 2 == 0]
print(new_list)
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
"quick brown fox jumps over the lazy dog" -> ['quick', 'brown', 'fox', 'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
string = "quick brown fox jumps over the lazy dog"
words = string.split(' ')
print(words)
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [7, 12, 1111, 19]
my_list = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
new_list = my_list[5:]
print(new_list)
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111]
my_list = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
new_list = my_list[1:-1]
print(new_list)