дано список чисел сформувати список де елементи на парних позиціях пер

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
# дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
m = [2, 4, 5, 13, 1111, 4, 6, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1111, 1111, 1111]
for idx, val in enumerate(m):
m2 = []
if idx % 2 == 0:
result = val * 2
m2.append(result)
else:
result = val * 3
m2.append(result)
print(m2)
# дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від’ємний елемент
neglist = [2, 4, 5, -13, 1111, 4, 6, 1, -2, 3, 3, 4, 5, -1111, 1111, 1111]
for i in neglist:
if i < 0:
print(True)
# or
for i in neglist:
if i < 0:
print(i)
# дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає кілікість раз це число зустрічається у списку
intli = [2, 4, 5, 13, 1111, 4, 6, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1111, 1111, 1111]
res = {}
for num in list(dict.fromkeys(intli)):
res[num] = intli.count(num)
print(res)
# дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає список індексів на яких воно зустрічається
from collections import Counter
intli = [2, 4, 5, 13, 1111, 4, 6, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1111, 1111, 1111]
print(Counter(intli))
# дано список рядків - сформувати список словників де кожен словник - це символ - кількість входжень
intli = [2, 4, 5, 13, 1111, 4, 6, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1111, 1111, 1111]
res = []
for num in list(dict.fromkeys(intli)):
res.append({num: intli.count(num)})
# дано два словника ключ-число - додати ці словники (якщо ключ зустрічається в обох - то значення додати, інакше - ключ-значення)
a = {1: 1, 2: 4, 3: 9, 5: 25}
b = {2: 4, 3: 9, 5: 25, 6: 7}
print(a.update(b))