Дано температуру вивести агретаний стан лід все складно 1-99 вода 100

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
# Дано температуру вивести агретаний стан (<0 - лід, 0 - все складно, 1-99 - вода, 100+ - газ)
temperature=22222
if temperature<0:
print('лід')
elif temperature==0:
print('все складно')
elif temperature>=1 and temperature<=99:
print('вода')
else:
print ('газ')
# Дано 3 числа, вевести їх в порядку зростання
a=[3,12,7]
a.sort()
print(a)
# Дано 3 числа, перевірити чи одне з них є дільником 2х інших
a=12
b=4
c=48
if (a%b and a%c) or (b%a and b%c) or (c%a and c%b):
print('True')
else:
print('False')
a=2
b=3
c=5
print(a%b)
if (a%b and a%c) or (b%a and b%c) or (c%a and c%b):
print('True')
else:
print('False')
# Дано рядок, вивести його довжину
len('aabbcc')
# Дано рядок з більш ніж 10 символів, вивести його без перших 2 і останніх 3х символів
# qwertyuiop -> ertyu
x='qwertyuiop'
print(x[2:-3])
# Дано рядок, замінити всі літери І на 1, а О на 0
#THERE IS SOME POINT IN THIS TASK -> THERE 1S S0ME P01NT 1N TH1S TASK
x='THERE IS SOME POINT IN THIS TASK'
x.replace('I','1')
x.replace('O','0')
print(x)
# Дано дані (ім'я та вік) побудувати привітання за шаблоном
#Vasya, 23, Dear <name> we are happy to congratulate you with your <age> birtday -> Dear Vasya we are happy to congratulate you with your 23 birtday
print("Dear {} we are happy to congratulate you with your {} birtday".format('Vasya','23'))