Дано рядок вивести його довжину Length aabbcc print len Length Дано ря

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
# Дано рядок, вивести його довжину
Length = "aabbcc"
print(len(Length))
# Дано рядок з більш ніж 10 символів, вивести його без перших 2 і останніх 3х символів
s = "qwertyuiop"
print(s[2:][:-3])
# - знайти кількість елементів в масиві
list1 = ["1", "3", "5", "6"]
print("Number of elements : ", len(list1))
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
list3 = (1, 3, 5, 6, 8)
print ("Sum of all elements = ", sum(list3))
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
list4 = (1, 3, 5, 6 ,8)
print ("Max Element : ", max(list4))
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
list5 = (1, 3, 5, 6, 8)
print("Everage value = ", sum(list5)/5)
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
list1 = [1, 3, 5, 6, 8]
print("Result:", *list1)
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
txt = "quick brown fox jumps over the lazy dog"
x = txt.split()
print(x)