homework 0

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
#BASICS
# # Дано температуру вивести агретаний стан (<0 - лід, 0 - все складно, 1-99 - вода, 100+ - газ)
# 12 -> water
# 22222 -> gas
temperature = 120
if temperature < 0:
print('ice')
elif temperature == 0:
print('its complicated')
elif temperature > 0 and temperature < 100:
print('water')
elif temperature >= 100:
print('steam')
#
#
# # Дано 3 числа, вевести їх в порядку зростання
# 3 12 7 -> 3 7 12
new_list = [3, 12, 7]
print(sorted(new_list))
#
# # Дано 3 числа, перевірити чи одне з них є дільником 2х інших
# 12, 4, 48 -> True
# 2, 3, 5 -> False
#
#
# # Дано рядок, вивести його довжину
# aabbcc -> 6
print(len("aabbcc"))
#
# # Дано рядок з більш ніж 10 символів, вивести його без перших 2 і останніх 3х символів
# qwertyuiop -> ertyu
x = "qwertyuiop"
print(x[2:7])
#
# # Дано рядок, замінити всі літери І на 1, а О на 0
# THERE IS SOME POINT IN THIS TASK -> THERE 1S S0ME P01NT 1N TH1S TASK
x = "THERE IS SOME POINT IN THIS TASK"
y = x.replace("I", "1")
z = y.replace("O", "0")
print(z)
#
# # Дано дані (ім'я та вік) побудувати привітання за шаблоном
# Vasya, 23, Dear <name> we are happy to congratulate you with your <age> birtday -> Dear Vasya we are happy to congratulate you with your 23 birtday
name = "Vasya"
age = "23"
greetings = "Dear" + " " + name + " " + "we are happy to congratulate you with your " + age + "th birtday!"
print(greetings)
#LISTS
# # - знайти кількість елементів в масиві
# [1, 3, 5, 6] -> 4
new_list = [1, 3, 5, 6]
print(len(new_list))
#
# # - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
# [1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
new_list = [1, 2, 1, 2, 1, 3]
print(new_list.count(2))
#
# # - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 23
new_list = [1, 3, 5, 6, 8]
print(sum(new_list))
#
# # - дано список чисел - знайти максимум елементів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 8
new_list = [1, 3, 5, 6, 8]
print(max(new_list))
#
# # - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
new_list = [1, 3, 5, 6, 8]
average = sum(new_list)/len(new_list)
print(average)
#
# # - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
# [1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
new_list = [1, 3, 5, 6, 8]
listToStr = ' '.join([str(elem) for elem in new_list])
print(listToStr)
#
# # - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
# [1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]
new_list = [1, 3, 5, 6, 8]
list2 = []
def multiply(l):
for i in l:
if i % 2 != 0:
i = i * 3
list2.append(i)
elif i % 2 == 0:
i = i * 2
list2.append(i)
return list2
print(multiply(new_list))
#
# # - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
# [1, 3, 5, 6, 8] -> False
# [7, 0, 14, 210] -> True
new_list = [7, 0, 14, 210]
new_list2 = [1, 3, 5, 6, 8]
def seven_true(l):
for i in l:
if i % 7 == 0:
x = "True"
else:
x = "False"
return x
print(seven_true(new_list))
print(seven_true(new_list2))
#
# # - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
# [1, 3, 5, 6, 8] -> False
# [1, 3, -5, 6, 8] -> True
new_list = [1, 3, 5, 6, 8]
new_list2 = [-1, -3, -5, 6, 8]
def negative(l):
for i in l:
if i > 0:
x = "True"
else:
x = "False"
return x
print(negative(new_list))
print(negative(new_list2)) # working only if the first element is negative :(
#
#
# # - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
# [1, 3, 5, 6, 8] -> [6, 8]
new_list = [1, 3, 5, 6, 8, 10, 11]
new_list2 = []
def remove_even(l):
for i in l:
if i % 2 != 0:
new_list2.append(i)
return new_list2
print(remove_even(new_list))
#
#
# # - дано текст (рядок) - розбити його на слова
# "quick brown fox jumps over the lazy dog" -> ['quick', 'brown', 'fox', 'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
new_string = "quick brown fox jumps over the lazy dog"
print(new_string.split(" "))
#
# # - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
# [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [7, 12, 1111, 19]
new_list = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(new_list[5:])
#
# # - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
# [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111]
new_list = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(new_list[1:][:-1])