serinfo driver revision uart OMAP UART1 mmio 0x4806A000 irq 72 tx 1671

1
2
3
4
serinfo:1.0 driver revision:
0: uart:OMAP UART1 mmio:0x4806A000 irq:72 tx:1671 rx:5990 RTS|DTR|DSR|CD|RI
1: uart:OMAP UART2 mmio:0x4806C000 irq:73 tx:43983 rx:2859 DSR|CD|RI
2: uart:OMAP UART3 mmio:0x49020000 irq:74 tx:0 rx:0 CTS|DSR|CD|RI