Дано температуру вивести агретаний стан лід все складно 1-99 вода 100

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
# Дано температуру вивести агретаний стан (<0 - лід, 0 - все складно, 1-99 - вода, 100+ - газ)
12 -> water
22222 -> gas
temper = float(input())
if 1 < temper < 100:
print("water")
elif temper < 0:
print("ice")
elif temper == 0:
print("complicated")
elif temper >= 100:
print("gas")
else:
print("something”)
# Дано 3 числа, вевести їх в порядку зростання
3 12 7 -> 3 7 12
row2 = '3 12 7'
y = [int(i) for i in row2.split(' ')]
while not y[0] <= y[1] <= y[2]:
if y[0] > y[1]:
y[0], y[1] = y[1], y[0]
if y[1] > y[2]:
y[1], y[2] = y[2], y[1]
for j in y:
print(j, end = ' ')
# Дано 3 числа, перевірити чи одне з них є дільником 2х інших
12, 4, 48 -> True
2, 3, 5 -> False
row3 = '12, 4, 8'
listt = [int(i) for i in row3.split(', ')]
counter = listt[0]
for i in listt:
if abs(i) < abs(counter):
counter = i
print(i, counter)
if [j % counter for j in listt] == [0, 0, 0]:
print(True)
else:
print(False)
# Дано рядок, вивести його довжину
aabbcc -> 6
row4 = 'aabbcc'
counter = 0
for i in row4:
counter += 1
print(counter)
# Дано рядок з більш ніж 10 символів, вивести його без перших 2 і останніх 3х символів
qwertyuiop -> ertyu
row5 = qwertyuiop
print(row5[2:-3])
# Дано рядок, замінити всі літери І на 1, а О на 0
THERE IS SOME POINT IN THIS TASK -> THERE 1S S0ME P01NT 1N TH1S TASK
row6 = THERE IS SOME POINT IN THIS TASK
print(row6.replace('I', '1').replace('O', '0'))
# Дано дані (ім'я та вік) побудувати привітання за шаблоном
Vasya, 23, Dear <name> we are happy to congratulate you with your <age> birtday -> Dear Vasya we are happy to congratulate you with your 23 birtday
row7_name = 'Vasya'
row7_age = 99
print(f"Dear {row7_name} we are happy to congratulate you with your {row7_age} birtday")