дано список чисел сформувати словник де кожному числу відповідає кілік

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
# - дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає кілікість раз це число зустрічається у списку
#[6, 5, 3, 5, 9, 5, 4, 4, 3, 2, 7, 3, 6, 7, 2] -> {2: 2, 3: 3, 4: 2, 5: 3, 6: 2, 7: 2, 9: 1}
#[7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2] -> {2: 3, 3: 1, 4: 2, 5: 1, 6: 1, 7: 3, 8: 3, 9: 1}
input_arrey=[6, 5, 3, 5, 9, 5, 4, 4, 3, 2, 7, 3, 6, 7, 2]
result_out ={}
for ind,el in enumerate(input_arrey):
result_out[el]=input_arrey.count(el)
print(result_out)
# - дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає останній індекс входження такого числа
# [7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2] -> {7: 12, 4: 8, 2: 14, 8: 10, 9: 5, 6: 7, 5: 11, 3: 13}
# [4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3] -> {4: 3, 6: 9, 5: 13, 7: 11, 9: 7, 3: 14}
input_arrey=[4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3]
result_out ={}
for ind,el in enumerate(input_arrey):
result_out[el]=ind
print(result_out)
# - дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає список індексів на яких воно зустрічається
# [4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3] -> {4: [0, 2, 3], 6: [1, 4, 8, 9], 5: [5, 10, 12, 13], 7: [6, 11], 9: [7], 3: [14]}
input_arrey=[4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3]
result_out ={}
result=[]
for ind,el in enumerate(input_arrey):
for ind_2,el_2 in enumerate(input_arrey):
if el_2==el:
result.append(ind_2)
result_out[el] = result
result = []
print(result_out)
input_arrey=[4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3]
result_out ={}
result=[]
for ind,el in enumerate(input_arrey):
if el in result_out:
result_out[el].append(ind)
else :
result_out[el] = [ind]
print(result_out)
# - дано список рядків - сформувати список словників де кожен словник - це символ - кількість входжень
#["abracadabra", "somethingnewforus", "testandtestagain"] -> [{'c': 1, 'd': 1, 'a': 5, 'r': 2, 'b': 2}, {'g': 1, 'n': 2, 'f': 1, 't': 1, 'u': 1, 'h': 1, 'm': 1, 'o': 2, 'e': 2, 'r': 1, 'i': 1, 's': 2, 'w': 1}, {'g': 1, 'n': 2, 't': 4, 'd': 1, 'e': 2, 'a': 3, 'i': 1, 's': 2}]
input_arrey=["abracadabra", "somethingnewforus", "testandtestagain"]
output_arrey =[]
result_out ={}
for el in input_arrey:
for ind, el_1 in enumerate(el):
result_out[el_1] = el.count(el_1)
output_arrey.append(result_out)
result_out = {}
print(output_arrey)
# - дано два словника ключ-число - додати ці словники (якщо ключ зустрічається в обох - то значення додати, інакше - ключ-значення)
# {2: 8, 5: 11, 7: 3, 1: 5, 45: 14}, {3: 13, 5: 10, 8: 2, 1: 3, 45: 8, 4: 14} -> {1: 8, 2: 8, 3: 13, 4: 14, 5: 21, 7: 3, 8: 2, 45: 22}
input_1=({2: 8, 5: 11, 7: 3, 1: 5, 45: 14}, {3: 13, 5: 10, 8: 2, 1: 3, 45: 8, 4: 14})
result_out = {}
for dictionary in input_1: #
for key in dictionary:
try:
result_out[key] += dictionary[key]
except KeyError:
result_out[key] = dictionary[key]
print(result_out)
from collections import Counter
input=({2: 8, 5: 11, 7: 3, 1: 5, 45: 14}, {3: 13, 5: 10, 8: 2, 1: 3, 45: 8, 4: 14})
c = Counter()
for d in input:
c.update(d)
print(c)
# - дано два списки слів - повернути список слів, які зустрічаються в першому списку частіше ніж у другому
# ["q", "qq", "w", "w", "ww", "as"], ["a", "q", "qq", "qq", "ww"] -> ['as', 'w']
input_arrey=["q", "qq", "w", "w", "ww", "as"]
input_arrey_2=["a", "q", "qq", "qq", "ww"]
result_out ={}
result_out_2 ={}
result=[]
for ind,el in enumerate(input_arrey):
result_out[el]=input_arrey.count(el)
# print(result_out)
for ind_2,el_2 in enumerate(input_arrey_2):
result_out_2[el_2]=input_arrey_2.count(el_2)
# print(result_out_2)
for key in result_out:
for key_2 in result_out_2:
if key==key_2 and result_out[key]>result_out_2[key_2]:
result.append(key)
if not key in result_out_2:
result.append(key)
print (result)