Літвинчук Микола [litvynchuk.m@gmail.com]

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
<?php
$meetings = "1630 2030
1000 1030
1240 1600
1600 1630
1230 1245";
/*
* функція перевіряє чи дві зустрічі не накладаються одна на одну
* час сприймається як натуральне число
*/
function isInInterval($start, $end, $startToCheck, $endToCheck){
//echo '['.$start." ".$end."] [".$startToCheck." ".$endToCheck."]<br>";
if ($startToCheck >= $start){
return $startToCheck >= $end;
}
else
return $endToCheck <= $start;
}
function checkForLinings($meetings, $separator = PHP_EOL){
$arrMeetings = explode($separator, $meetings);
for ($i = 0; $i < count($arrMeetings); $i++){
$arrMeetings[$i] = explode(' ', $arrMeetings[$i]);
}
var_dump($arrMeetings);
for ($i = 1; $i < count($arrMeetings); $i++) {
//перевіряємо на накладки у попередніх зустрічах
for ($j = 0; $j < $i; $j++){
//echo "[$i;$j] ";
if (!isInInterval($arrMeetings[$j][0], $arrMeetings[$j][1], $arrMeetings[$i][0], $arrMeetings[$i][1])){
return false;
}
}
}
return true;
}
var_dump(checkForLinings($meetings));