public function action_mem user id if isset _GET getBon this- cache- w

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
public function action_mem ()
{
$user['id'] = 5;
if (isset($_GET['getBon']) )
{
$this->cache->write('bonus'.$user['id'],'str',30);
}
if (!empty($this->cache->read('bonus'.$user['id'],'str')))
{
echo 'Ваша сила увеличена!';
}
}