Program Lab3_4 Type matr array 20 of real Var matr integer integer rea

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Program Lab3_4;
Type matr=array[1..20] of real;
Var a,b,c:matr;
i,j:integer;
n:integer;
u,x,y,t:real;
f,f1:text;
name:string[20];
P:boolean;
S:char;
Procedure Input(var z:matr; s:char,R:boolean );
Begin
if r then
begin
writeln(f1,’Процедура InPut);
writeln(f1, 'Початок процедури');
end;
for i:=1 to n do
begin
write('Введіть ',s,'[',i,'] ');
readln(z[i]);
writeln(f,s,'[',i,']=',z[i]:3:3,' ');
if r then
writeln(f1,s,'[',i,']=',z[i]:3:3,' ')
end;
writeln{(f)};
if r then
writeln(f1, 'Кінець процедури InPut');
End;
Procedure Output(var z:matr; s:char; r:boolean );
Begin
if r then
begin
writeln(f1,’Процедура OutPut);
writeln(f1,'Початок процедури');
Writeln(f1,'Вектор ',s);
end;
Writeln(f,'Вектор ',s);
for i:=1 to n do
begin
if r then write(f1,s,'[',i,']=',z[i]:3:3,' ');
write(f,z[i]:3:1,' ')
end;
if r then
begin
writeln(f1, 'Кінець процедури OutPut');
writeln(f1)
end;
writeln(f);
End;
Function Sum(var z:matr; var f:real;r:boolean):real;
Var fs:real;
i,j:integer;
Begin
if r then
begin
writeln(f1,’Функція Sum);
writeln(f1,'Початок функції ');
writeln(f1,‘аргумент=,f3:2);
Writeln(f1,'Вектор ');
end;
fs:=f;
for i:=1 to n-1 do
begin
fs:=fs*z[i]+z[i+1];
if r then write(f1,z[i]:3:2, );
sum:=fs
end;
if r then
begin
writeln(f1,’Функція Sum=,fs);
writeln(f1,’Кінець функції Sum)
end
End;
ВEGIN
P:=false;
Writeln('Вкажіть ім’я файла, в який будуть виводиться ');
writeln('вихідні дані та результати обчислень або CON');
readln(name);
Assign(f,name);
Rewrite(f);
writeln(f,'Лабораторна робота N 4');
writeln(f,'Тема: Текстові Файли ');
writeln(f,'Виконав студент групи ЗСП-98 Сидоров І.');
write(‘Необхідний протокол роботи програми ?(Y/N));
readln(s);
if (s=Y)or(s=y) then p:=true;
repeat
write('‚Вкажіть кількість членів многочлена ');
readln(n);
if (n>0)and(n<21) then break;
write('Ви помилились! (0<n<21)');
until false;
write('Введіть значення змінних x та y ');
readln(x,y);
Writeln(f,'x=',x:3:1,'y=',y:3:1);
if p then
begin
Writeln('Вкажіть ім’я файла, в який будуть',
' виводиться ');
writeln('протокол роботи програми ');
readln(name);
Assign(f,name);
Rewrite(f);
writeln(‘Протокол роботи програми );
writeln(f1,'‚Kількість членів многочлена = ',n:3);
Writeln(f1,'x=',x:3:1,'y=',y:3:1);
end;
Input(a,'А',p);
Output(a,'А',p);
Input(b,'В',p);
Output(b,'В',p);
Input(c,'С',p);
Output(c,'С',p);
t:=x+y;
u:=Sum(a,x,p)-Sum(b,y,p)/Sum(c,t,p);
writeln(f,'u=',u:6:3);
if p then
begin
writeln(f1,'u=',u:6:3);
Close(f1);
end
Close(f);
readln
END.