Var Longint mniejsza1 mniejsza2 najmniejsza Real Begin ReadLn div 1000

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Var
n, a, b, c, d : Longint;
mniejsza1,mniejsza2,najmniejsza:Real;
Begin
ReadLn(n);
a:= (n div 1000);
n:=n-(1000*(n div 1000));
b:= (n div 100);
n:=n-(100*(n div 100));
c:= (n div 10);
n:=n-(10*(n div 10));
d:=n;
mniejsza1:= ((a+b)-(abs(a-b)))/2;
mniejsza2:= ((c+d)-(abs(c-d)))/2;
najmniejsza:= ((mniejsza1+mniejsza2)-(abs(mniejsza1-mniejsza2)))/2;
WriteLn(najmniejsza:0:0);
End.