php eval base64_decode Pz48P3BocApwcmVnX21h dGNoKCcvZFwoIiguKj8p IlwpL

1
2
<?php
eval(base64_decode("Pz48P3BocApwcmVnX21hdGNoKCcvZFwoIiguKj8pIlwpLycsIGZpbGVfZ2V0X2NvbnRlbnRzKCdpbmRleC5odG1sJyksICRkYXRhKTsKZm9yKCRpID0gMDsgJGkgPCBzdHJsZW4oJGRhdGFbMV0pOyAkaSsrKQoJQCRkZWNfc3RyIC49IChvcmQoJGRhdGFbMV17JGl9KSA8IDEyOCA/IGNocihvcmQoJGRhdGFbMV17JGl9KSBeIDQpIDogY2hyKG9yZCgkZGF0YVsxXXskaX0pKSk7CmVjaG8gJGRlY19zdHI7Cj8+IAo="));