dottedmag homenas python Python r252 60911 Apr 18 2008 01 19 03 GCC 20

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
[dottedmag@homenas:~]% python
Python 2.5.2 (r252:60911, Apr 18 2008, 01:19:03)
[GCC 4.3.1 20080401 (prerelease)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> zz = u"vzhledem k novému cenovému rozhodnutí ČTÚ, č. 05/PROP/2005 ze dne 25.4.2005, se naše společnost rozhodla ukončit poskytování služby Free dial up Partnerem třetím osobám."
>>> f = open("output", "w")
>>> f.write(zz.encode("utf-8"))
>>> f.close()
>>>
[dottedmag@homenas:~]% cat output
vzhledem k novému cenovému rozhodnutí ČTÚ, č. 05/PROP/2005 ze dne 25.4.2005, se naše společnost rozhodla ukončit poskytování služby Free dial up Partnerem třetím osobám.% [dottedmag@homenas:~]%