Здравствуйте Роман Вы наверное чего-то не поняли на защите Или недослы

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Здравствуйте, Роман!
Вы, наверное, чего-то не поняли на защите? Или недослышали, что идентичных фрагментов в разных курсовых быть не может??? Я ждал, что Вы принесете новый вариант, но безуспешно. Вы лишь заглянули, чтобы откосить от модуля.
Высылаю основные формальные замечания по курсовому:
1. АНОТАЦІЯ: ще буде доповнена другою частиною?
2. ВСТУП: мабуть об’єктом курсового проектування є процеси проектування програмного забезпечення інтелектуальних систем; предметом – методи функціонального (структурного) і об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування інтелектуальних систем; метою проектування інтелектуальної системи автоматизації…. . А перед ними, якось треба перейти від задачі автоматизації таксі (до речі, автоматизуєте Ви не таксі, яа якісь процеси, пов’язані з їх диспетчеризацією) до задачі розробки відповідної інтелектуальної системи, першим етапом якої є етап проектування. Звідси вже виходять об’єкт, предмет і мета, які можна доповнити основними задачами, які треба вирішити у проекті.
3. АНАЛІЗ ПО: стислий опис задачі доцільно доповнити глосарієм, стислим описом концепції та прикладами основних варіантів використання.
4. IDEF0: надто пагубна практика здирання текстів у свого товариша. Опишіть у цьому розділі не процес розробки системи автоматизації таксі, а процес функціонування системи. І краще не заглядайте у курсовий Коломійчука взагалі.
5. IDEF0: наводити FEO-діаграму та виконувати розчеплення і злиття моделей у курсовому проекті мабуть не потрібно.
Єфімчук – після захисту
1. ТИТУЛКА: поміняйте Ваховську на Ярового А.А.
2. ІНД.ЗАВДАННЯ: зроблено не по формі. Треба взяти зразок з методички.
3. ІНД.ЗАВДАННЯ: заповніть протокол №9 від 21 січня 2014 р.;термін здачі – 17 квітня 2014 р.; дата видачі завдання – 28 січня 2014 р.
4. ІНД.ЗАВДАННЯ: треба додати середовище проектування і залишити не більш 4 інших основних пунктів.
5. ІНД.ЗАВДАННЯ: перелік графічного матеріалу має містити назви рівно 4-х плакатів, які мають співпадати з написами у штампах плакатів.
6. АНОТАЦІЯ: курсовий проект присвячений проектуванню «інтелектуальної системи….» і розглядає не тільки питання функціонального моделювання. але й об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування даної системи.
7. ЗМІСТ: Назви розділів, на відміну від назв підрозділів (які у Вас відсутні), мають містити повну інформацію про свій зміст. Наприклад 1.АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ СЛУЖБИ ТАКСІ; СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ І ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СЛУЖБИ ТАКСІ і т.д
8. ЗМІСТ: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: називається просто ЛІТЕРАТУРА
9. У РОБОТІ МАЮТЬ БУТИ 3 додатки: ТЗ, СЦЕНАРІЇ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ, ЛІСТИНГ згенерованої за результатами проектування програми. Всі пишуться у змісті з назвами.
10 ЗМІСТ: код проекту в штампі змісту не правильній.
11 ЗМІСТ: треба навчитися рівно форматувати номера сторінок.
12. ВСТУП: об’єктом курсового проектування є процеси проектування програмного забезпечення інтелектуальних систем; предметом – методи функціонального (структурного) і об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування інтелектуальних систем; метою проектування інтелектуальної системи автоматизації….
13. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ: має містити загальні вимоги до проектованої системи, глосарій, основну і ідеї концепції проекту і укрупнені приклади варіантів використання системи, які в подальшому будуть деталізуватися в проекті. Ці чотири пункти навіть можна оформити окремими параграфами.
14. РИСУНКИ: нумеруються у межах розділів або усієї роботи, але не підрозділів. Тобто, когут складатись не більше ніж з двох цифр, розділених точкою.
15. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ…: має починатися з мети, точки зору визначення моделі та опису області дії. АБСОЛЮТНО виключається здача до архіву двох курсових з ідентичними рисунками, навіть якщо написи на рисунках відрізняються. Думайте сами і створюйте власні рисунки!!! І треба робити це якнайшвидше, оскільки четвер – останній день здачі курсових до архіву без бігунка, а я думаю, що Вам знадобиться як мінімум дві ітерації з вдосконалення записки.
16. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ…: не треба двічі наводити ідентичні рисунки під різними номерами(2.1.5 і 2.1.1; 2.1.6 і 2.1.2; 2.1.8, 2.1.3), достатньо в текст вказати, що ці рисунки ідентичні. Взагалі незрозуміло навіщо вони потрібні в проекті????
17. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ…: текст записки має бути зв’язним, без вкраплень посередині текстів розділі якихось незрозумілих речень типу: «Виконайте розчеплення та злиття моделей…». Це ж не звіт з лабораторної роботи. Інша справа, Ви можете написати «Виконаємо розчеплення та злиття моделей…», хоча абсолютно незрозуміло навіщо це робити в курсовому проекті. Сюди йдуть не повні тексти =звітів з лабораторних, а те, що вписується в заланий процес проектування.
18. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ…: наприкінці сторінок записок (14,15,16,…) не може
залишатися більше двох пустих рядків. У таких випадках треба підтягувати текст з наступної сторінки.
19. IDEF3: знов нікому не потрібні копії роботи Коломічука…
20. IDEF3: будь ласка, заберить з записки усі фрази типу: «Побудувати OSTN діаграму для процесу верхнього рівня».
21. ДІАГРАМИ ПОТОКІВ ДАНИХ: повний плагіат. Все переробити.
22. УТОЧНЕННЯ ПОЧАТКОВОГО ПОИСУ…: не треба детально описувати всі варіанти використання, вони мають бути у додатку Б. Треба описати лише ті варіанти, для ких будете розробляти відповідні UML діаграми.
23. СТОР.33: дивна картинка з дивним номером 11.1???
24. ВИСНОВКИ: Взагалі-то (не дивлячись на численні прикладу з Інтернету), висновки – не є анотацію, тобто переліком того, що було зроблено в проекті. Вони мають бути певними умовиводами по результатах роботи. Пункти повинні починатися словами: проаналізовано, показано, здійснено, і т. ін, але й далі, усередині пункту, має наводиться якась нова інформація. Наприклад, проаналізовано [що саме], що показало переваги [які саме], які обумовлюються [чим саме]. Показано, що за умов [яких саме], метод [який саме] має переваги перед іншими у [чому саме], за рахунок того, що [що саме]. Запропоновано підхід [який саме], який надає переваги у [чому саме], за рахунок [чого саме]. Бажано сформулювати хоча б 2 – 3 висновки саме у такому стилі (можна на додаток до існуючих). Можна тут й навести думки щодо перспективності досліджень, щодо причин доцільності застосування певних інструментальних засобів, реалізації певних функцій.
25. ЛІТЕРАТУРА: починаючі з 9джерела оформлені не за ДСТУ (кінчилася шпаргалка на номері 8?) !?!
26. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: не є додатком. Має бути рівно 4 плакати, кожен з одного аркушу. . На лицевій стороні аркушу друкується рамка зі штампом, а сам плакат друкується на зворотній стороні аркушу. Назва плакату друкується великими буквами НАД плакатом і повторює назву зі штампу та інд. завдання. Рисунки плакату треба перв-форматувати таким чином, щоб їх можна було розташувати вертикально.
Их надо как можно скорее переделать и принести мне переделанный распечатанный вариант, который наверняка придется подрабатывать еще раз. Если не успеете проделать две итерации до четверга -
будете сдавать курсовой по бегунку. Та профанация защиты, возможностью которой Вы воспользовались, может принести Вам оценку лишь при наличии курсового, который можно сдать в архив. То, что есть сейчас, сдать нельзя. Окончательная оценка также будет определяться уже без защиты, качеством оформления курсового. У меня уже есть серьезные сомнения насчет того, что она достигнет уровня 4-х.
У меня будет в понедельник третий урок, так что буду ждать Вас пере или после него. но, не долго.
Присылать электронные версии на проверку больше не надо. Печатайте черновик и я буду его черкать в Вашем присутствии. Иначе с вами, по-видимому, не полуится. Слишком много времени уходит на проверку таких, с позволения сказать, курсовых.
Успехов!
Владимир Месюра