dict ex1 дано список чисел сформувати словник де кожному числу відпові

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
#dict
#ex1 дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає кілікість раз це число зустрічається у списку
list9 = [6, 5, 3, 5, 9, 5, 4, 4, 3, 2, 7, 3, 6, 7, 2]
list10 = [7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2]
even_count, odd_count = 0, 0
for num in list9:
if num%2 == 0:
even_count += 1
else:
odd_count += 1
print (even_count)
for num in list10:
if num%2 == 0:
even_count += 1
else:
odd_count += 1
print (even_count)
#ex2 дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає останній індекс входження такого числа
List1 ='7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2'
List2 = '4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3'
#ex3 дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає список індексів на яких воно зустрічається
input_data = [4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3]
result = {}
for ind, elem in enumerate(input_data):
print (f'{elem}->{ind}')
result[elem] = ind
#4 дано список рядків - сформувати список словників де кожен словник - це символ - кількість входжень
text =['abracadabra somethingnewforus testandtestagain']
answer = []
for word in text:
result = {}
for letter in word:
if letter in result:
result [letter] += 1
else:
result [letter] = 1
answer.append (result)
print (answer)
#ex5 дано два словника ключ-число - додати ці словники (якщо ключ зустрічається в обох - то значення додати, інакше - ключ-значення)
d1 = {2: 8, 5: 11, 7: 3, 1: 5, 45: 14}
d2 = {3: 13, 5: 10, 8: 2, 1: 3, 45: 8, 4: 14}
for k in d1:
d1.update({k: d2.get(k, 0) + d1[k]})
print (d1)