Дано температуру вивести агретаний стан лід все складно 1-99 вода 100

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
# Дано температуру вивести агретаний стан (<0 - лід, 0 - все складно, 1-99 - вода, 100+ - газ)
# 12 -> water
# 22222 -> gas
temperature_1, temperature_2 = 22222, 12
if temperature_1 < 0:
print(temperature_1,'- Лід')
elif temperature_1 == 0:
print(temperature_1,'- все складно')
elif temperature_1 > 0 and temperature_1 <=99:
print(temperature_1,'- вода')
else:
print(temperature_1,'- газ')
if temperature_2 < 0:
print(temperature_2,'- Лід')
elif temperature_2 == 0:
print(temperature_2,'- все складно')
elif temperature_2 > 0 and temperature_2 <=99:
print(temperature_2,'- вода')
else:
print(temperature_2,'- газ')