--noindex-- h3 Informaţii standard privind creditul pentru consumatori

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
<p><!--noindex--></p>
<h3>Informaţii standard privind creditul pentru consumatori (Informație precontractuală)</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th colspan="2" rowspan="1" valign="top">1. Numele/denumirea şi datele de contact ale creditorului</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Creditor</p>
<p>Adresă</p>
<p>Nr. telefon</p>
<p>Adresa de e-mail</p>
<p>Adresa web</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">O.C.N „Aventus Finance” S.R.L.</p>
<p>mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr.64</p>
<p>(+373 22) 877 077</p>
<p><a href="mailto:info@credit7.md">info@credit7.md</a></p>
<p>www.credit7.md</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2" rowspan="1" valign="top">2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Tipul de credit</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Credit nebancar pe termen scurt</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Valoarea totală a creditului</p>
<p>Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie în temeiul contractului de credit</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top"><strong><span class="loan-amount">X XXX-XX</span> MDL</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Condiţiile care reglementează tragerea creditului</p>
<p>Înseamnă modul şi momentul de obţinere a banilor</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Tragerea creditului nebancar are loc în mediul on-line sau off-line după parcurgerea următorilor pași:</p>
<ol start="1">
<li>Acceptarea termenilor și condițiilor de utilizarea a Portalului.</li>
<li>Selectarea sumei și perioadei creditului nebancar, utilizând calculatorul financiar de pe Portal;</li>
<li>Citirea și acceptarea ofertei organizației de creditare nebancare expuse în informația precontractuală.</li>
<li>Creeare unui cont de utilizator și completarea anchetei;</li>
<li>După aprobarea creditului nebancar, semnarea contractului prin intermediul codului unic expediat prin SMS sau prin semnătura la unul din oficiile organizației.</li>
<li> În dependență de modalitatea de primire indicată (virament/numerar), mijloacele bănești sunt transferate în contul debitorului sau se ridică în numerar la sucursalele Victoriabank sau oficiile Poșta Moldovei cu buletinul de identitate valabil.</li>
</ol>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Durata contractului de credit</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top"><strong><span class="loan-day">XX</span> zile</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Rambursarea creditului nebancar, achitarea dobînzii calculate și comisionului de acordare se efectuează pînă la scadență.</p>
<p>Ordinea de încasare a plăților efectuate:</p>
<ol start="1">
<li>Penalitățile calculate;</li>
<li>Comisionul de acordare a creditului;</li>
<li>Dobînda calculată;</li>
<li>Corpul creditului.</li>
</ol>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Suma totală pe care va trebui să o achitaţi</p>
<p>Înseamnă suma capitalului împrumutat plus dobînda şi posibilele costuri aferente creditului</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">În cadrul promoției prin activarea promocodului, cu condiția respectării clauzelor contractuale:</p>
<p><strong><span class="loan-amount">X XXX-00</span> MDL</strong></p>
<p>În cazul în care creditul nebancar pe termen scurt nu va fi complet achitat pînă la data stabilită conform contractului, organizația va recalcula dobânda și comisionul de acordare la condiții standard (clientul pierde condițiile preferențiale acordate în cadrul promoției).</p>
<p>Suma totală pe care va trebui să o achitați în acest caz va constitui:</p>
<p><strong><span class="loan-principal">XXX,XX</span> MDL</strong></td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2" rowspan="1" valign="top">3. Costurile creditului</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Rata dobînzii aferente creditului sau, dacă este cazul, diferite rate ale dobînzii care se aplică contractului de credit</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">În cadrul promoției prin activarea promocodului, cu condiția respectării clauzelor contractuale:</p>
<p><strong>0.00% zilnic</strong></p>
<p>Rata dobânzii este fixă.</p>
<p>În cazul în care creditul nebancar pe termen scurt nu va fi complet achitat pînă la data stabilită conform contractului, organizația va recalcula dobânda și comisionul de acordare la condiții standard (clientul pierde condițiile preferențiale)</p>
<p>În acest caz, rata dobânzii va constitui:</p>
<p><strong>0,3% zilnic</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">DAE (Dobînda anuală efectivă)</p>
<p>Costul total al creditului exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.</p>
<p>DAE vă ajută să comparaţi diferite oferte</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">În cadrul promoției prin activarea promocodului, cu condiția respectării clauzelor contractuale:</p>
<p><strong>0.00%</strong></p>
<p>În cazul în care creditul nebancar pe termen scurt nu va fi complet achitat pînă la data stabilită conform contractului, organizația va recalcula dobânda și comisionul de acordare la condiții standard (clientul pierde condițiile preferențiale).</p>
<p>În acest caz DAE va constitui:</p>
<p><strong><span class="loan-dae">XXX,XX</span>%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">APR (Rata exprimată în procent anual)</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">În cadrul promoției prin activarea promocodului, cu condiția respectării clauzelor contractuale:</p>
<p><strong>0.00%</strong></p>
<p>În cazul în care creditul nebancar pe termen scurt nu va fi complet achitat pînă la data stabilită conform contractului, organizația va recalcula dobânda și comisionul de acordare la condiții standard (clientul pierde condițiile preferențiale)</p>
<p>În acest caz, APR (Rata exprimată în procent anual) va constitui:</p>
<p><strong><span class="loan-annual_percent_rate">XX,XX</span>%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Exemplu reprezentativ</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Exemplu:</p>
<p>Valoarea creditului nebancar &#8211; 3000 MDL;<br />
Durata creditului nebancar &#8211; 30 zile;<br />
Costul Total – 570 MDL, inclusiv:<br />
Comision de acordare: 300 MDL.<br />
Dobânda calculată: 270 MDL.<br />
DAE – 730,15 %<br />
APR &#8211; 231,17%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Pentru obţinerea creditului sau pentru obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor convenite, este obligatoriu să se încheie:</p>
<p>– un contract de asigurare pentru garantarea creditului; sau</p>
<p>– un contract privind un alt serviciu accesoriu?</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>NU</strong></p>
<p><strong>NU</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="1" valign="top">Costuri aferente</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Suma costurilor aferente utilizării unui mijloc specific de plată (de exemplu, a cardului de credit)</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Comision perceput de terți pentru achitarea creditului și plăților aferente:</p>
<ul class="contract_list-bird">
<li>Prin terminale de plată QIWI, RunPay, Paynet sau BPay: 0 MDL;</li>
<li>Prin utilizarea cardului bancar în cabinetul personal: 0 MDL;</li>
<li>Prin utilizarea platformei de plăți online oplata.md sau paynet.md: 1% din suma achitată</li>
<li>La orice sucursală BC ”Victoriabank” SA: 10 MDL pentru fiecare plată</li>
<li>La oficiile Poșta Moldovei: 6 MDL pentru fiecare plată</li>
</ul>
<p>Comision perceput de terți pentru eliberarea mijloacelor bănești:</p>
<ul>
<li>Eliberarea mijloacelor bănești în sucursalele BC ”Victoriabank” SA: 1% din suma eliberată, minimum 10 MDL.</li>
<li>Eliberarea mijloacelor bănești în oficiile Poșta Moldovei: 1,5% din suma eliberată</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Orice alte costuri rezultate din contractul de credit</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Comision pentru acordarea și administrarea creditului nebancar:</p>
<p><strong>10% din suma creditului acordat, minimum 300 MDL.</strong></p>
<p>La opțiunea Dvs. puteti utiliza serviciul de activare a unei vacanțe la plățile conform contractului de credit (înghețarea calculării dobînzii și penalităților) pe termen de 15 sau 30 zile.</p>
<p>Activarea serviciului, are loc prin achitarea unui comision, suma căruia se stabilește în dependență de perioada solicitată și suma creditului.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Costuri în caz de întîrziere la plată</p>
<p>Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (de exemplu, vînzare silită) şi să îngreuneze obţinerea de credite</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Vi se va percepe o penalitate în mărime de <strong>2% minim 30 MDL pentru fiecare zi de întîrziere a plății</strong>, aplicată la suma datorată pentru toata perioada de întîrziere. Penalitatea se calculează pînă la data achitării integrale a sumei datorate.</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2" rowspan="1" valign="top">4. Alte aspecte juridice importante</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Dreptul de revocare</p>
<p>Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top"><strong>Da</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Rambursare anticipată</p>
<p>Aveţi dreptul la rambursare anticipată totală sau parţială a creditului în orice moment</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Dvs aveți dreptul la rambursarea anticipată totală sau parțială a creditului nebancar în orice moment. Nu se aplică costuri suplimentare în cazul rambursării anticipate a creditului nebancar.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Consultarea unei baze de date</p>
<p>Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă în baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă prin lege sau contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top"><strong>Da</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Dreptul la un proiect de contract de credit</p>
<p>Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu doreşte să încheie contractul de credit cu dumneavoastră</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top"><strong>Da</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Dacă este cazul:</p>
<p>Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este ţinut să-și respecte obligaţiile precontractuale</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Această informaţie este valabilă 15 zile din momentul prezentării.</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2" rowspan="1" valign="top">5. Informaţii suplimentare care trebuie oferite în cazul comercializării la distanţă a serviciilor financiare</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="1" valign="top"><span class="contract_list__item">referitoare la Creditor</span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Înregistrare</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">O.C.N. „Aventus Finance” S.R.L.</p>
<p>IDNO 1017600033652</p>
<p>Înregistrată în registrul organizațiilor de creditare nebancară conform Hotarîrii CNPF nr.11/10 din 18.03.2019.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Autoritatea de supraveghere</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Agenția pentru Protecția Consumatorilor Adresa: MD-2012, mun. Chișinău,</p>
<p>str. Vasile Alecsandri, nr. 78, etaj 1, bir.101,102</p>
<p>Linia directă: (+373 22) 74-14-64</p>
<p>Linia verde 080028028 (apel gratuit din raioanele Republicii Moldova)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="1" valign="top"><span class="contract_list__item">b) referitoare la contractul de credit</span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Exercitarea dreptului de revocare</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Împrumutatul are la dispoziție 14 zile calendaristice după încheierea contractului pentru a revoca contractul, în conformitate cu legea, fără a invoca motive. În asemenea caz împrumutatul va rambursa Împrumutătorului suma oferită de credit și va plăti dobînda aferentă acesteia de la data oferirii sumei pînă la data rambursării acesteia. Pentru a-și exercita dreptul menționat, împrumutatul va transmite o notificare unilaterală de revocare a contratului menționînd numele, prenumele și numărul contractului. Consecințele neexercitării dreptului de revocare conform dispozițiilor și condițiilor descrise mai sus, reprezintă imposibilitatea de a înceta contractul prin intermediul dreptului de revocare.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Dacă este cazul:</p>
<p>Legea luată de creditor ca bază pentru stabilirea raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Activitatea organizației de creditare nebancare întru stabilirea relațiilor cu potențialii clienți este guvernată de Legislația Republicii Moldova.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Dacă este cazul:</p>
<p>Regimul lingvistic</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza în limba de stat. Cu consimţămîntul dumneavoastră, intenţionăm să comunicăm în limba de stat pe durata contractului de credit.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="1" valign="top"><span class="contract_list__item">c) referitoare la căi de atac</span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Existenţa şi posibilitatea recurgerii la o procedură extrajudiciară de contestare şi la o cale de atac</td>
<td colspan="1" rowspan="1" valign="top">Orice neînțelegere poate fi soluționată în mod amiabil prin notificarea Părții. În cazul imposibilității găsirii unei soluții agreate de ambele părți, atunci cazul poate fi soluționat de instanța de judecată.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Prin prezenta, confirm că am luat cunoștință cu informația precontractuală și nu am necesitatea de a folosi termenul de cel puțin 15 zile calendarisitice, pentru a analiza infomația oferită. Astfel, solicit de a semna imediat contractul de împrumut.</strong><br />
<!--/noindex--></p>