Дано температуру вивести агретаний стан лід все складно 1-99 вода 100

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
# Дано температуру вивести агретаний стан (<0 - лід, 0 - все складно, 1-99 - вода, 100+ - газ)
12 -> water
22222 -> gas
# Дано 3 числа, вевести їх в порядку зростання
3 12 7 -> 3 7 12
# Дано 3 числа, перевірити чи одне з них є дільником 2х інших
12, 4, 48 -> True
2, 3, 5 -> False
# Дано рядок, вивести його довжину
aabbcc -> 6
# Дано рядок з більш ніж 10 символів, вивести його без перших 2 і останніх 3х символів
qwertyuiop -> ertyu
# Дано рядок, замінити всі літери І на 1, а О на 0
THERE IS SOME POINT IN THIS TASK -> THERE 1S S0ME P01NT 1N TH1S TASK
# Дано дані (ім'я та вік) побудувати привітання за шаблоном
Vasya, 23, Dear <name> we are happy to congratulate you with your <age> birtday -> Dear Vasya we are happy to congratulate you with your 23 birtday