Kseniia Fridman lists знайти кількість елементів масиві version with l

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
Kseniia Fridman - lists
# - знайти кількість елементів в масиві
# [1, 3, 5, 6] -> 4
# version 1 with len function
numbers1 = [1, 3, 5, 6]
print(len(numbers1))
# version 2 without len function
length = 0
for num in numbers1:
length += 1
print(length)
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
# [1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
numbers9 = [1, 2, 1, 2, 1, 3]
a = 2
b = 0
for i in numbers9:
if i == 2:
b += 1
print(b)
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 23
# version 1 with sum function
numbers4 = [1, 3, 5, 6, 8]
print(sum(numbers4))
# version 2 without sum function
summ = 0
for num in numbers4:
summ = summ + num
print(summ)
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 8
# version 1 with max function
numbers3 = [1, 3, 4, 6, 8]
print(max(numbers3))
# version 2 without max function
max_val = numbers3[0]
for num in numbers3:
if num > max_val:
max_val = num
print(max_val)
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
# version 1 with sum and len functions
numbers5 = [1, 3, 5, 6, 8]
avg = sum(numbers5) / len(numbers5)
print(avg)
# version 2 with manual sum and len calculations
summ = 0
length = 0
for num in numbers5:
summ = summ + num
length += 1
avg = summ / length
print(avg)
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
# [1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
# version 1 with function
numbers8 = [1, 3, 5, 6, 8]
print(*numbers8)
# version 2
string = ''
for num in numbers8:
string = string + str(num) + ' '
print(string[0:-1]) # printing without last element because the last element is a space
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
# [1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]
list_again = [1, 3, 5, 6, 8]
new_list = []
for ind, element in enumerate(list_again):
if ind % 2 == 0:
element = element * 2
else:
element = element * 3
new_list.append(element)
print(new_list)
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
# [1, 3, 5, 6, 8] -> False
# [7, 0, 14, 210] -> True
numbers2 = [7, 0, 14, 210]
new_list1 = []
# version 1
for num in numbers2:
if num % 7 == 0:
new_list1.append(True)
else:
new_list1.append(False)
print(all(new_list1))
# version 2
a = True
for num in numbers2:
if num % 7 != 0:
a = False
print(a)
# - дано список чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
# [1, 3, 5, 6, 8] -> False
# [1, 3, -5, 6, 8] -> True
numbers6 = [1, 3, -5, 6, 8]
new_list2 = []
# version 1 - prints "true" or "false" for each element in the list
for num in numbers6:
if num < 0:
print(f"{num} is negative: true")
else:
print(f"{num} is positive: false")
# version 2 with "any" function
for num in numbers6:
if num < 0:
new_list2.append(True)
else:
new_list2.append(False)
print(any(new_list2))
# version 3
a = False
for num in numbers6:
if num < 0:
a = True
print(a)
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі НЕпарні числа
# [1, 3, 5, 6, 8] -> [6, 8]
numbers7 = [1, 3, 5, 6, 8]
result = []
for num in numbers7:
if num % 2 == 0:
result.append(num)
print(result)
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
# "quick brown fox jumps over the lazy dog" -> ['quick', 'brown', 'fox', 'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
words = "quick brown fox jumps over the lazy dog"
result123 = words.split(" ")
print(result123)
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
# [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [7, 12, 1111, 19]
numbers2 = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(numbers2[5::])
# - дано список - повернути його частину без 1шого і останнього елментів
# [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111]
numbers8 = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(numbers8[1:-1])