soapenv Envelope xmlns soapenv http schemas xmlsoap org soap envelope

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:van="http://Vanderlande.Industries.MFC.WebServices.LaModa">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<van:StatusUpdateTransportOrder>
<van:MessageID>?</van:MessageID>
<!--1 or more repetitions:-->
<van:StatusUpdateTransportOrderList>
<van:TransportOrderID>TR000001028979</van:TransportOrderID>
<van:ErrorCode> 0</van:ErrorCode> <!--что угодно -->
<van:ErrorText> 0</van:ErrorText> <!--что угодно -->
<van:ItemID>PACK06412287</van:ItemID>
<van:Source>610103</van:Source> <!--смотрим в Rich клиенте у transport orders -->
<van:OriginalDestination>610301</van:OriginalDestination>
<van:ActualDestination>610301</van:ActualDestination>
<van:Status>ACTIVE</van:Status>
<van:LastUpdate>2014-12-24 15:00</van:LastUpdate>
<van:WeightMandatory>true</van:WeightMandatory>
<van:Weight>600</van:Weight> <!-- в граммах -->
<!--Optional:-->
<van:CurrentLocation>610301</van:CurrentLocation> <!-- тоже самое что и OriginalDestination -->
</van:StatusUpdateTransportOrderList>
</van:StatusUpdateTransportOrder>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>