Дано температуру вивести агретаний стан лід все складно 1-99 вода 100

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
''' Дано температуру вивести агретаний стан (<0 - лід, 0 - все складно, 1-99 - вода, 100+ - газ)
12 -> water
22222 -> gas '''
temp = 99
if temp < 0:
print('ice')
elif temp == 0:
print('vse slozhno')
elif temp <= 99:
print('water')
elif temp > 99:
print('gas')
''' Дано 3 числа, вевести їх в порядку зростання
3 12 7 -> 3 7 12 '''
n = [3, 12, 7]
n.sort()
print(n)
''' Дано 3 числа, перевірити чи одне з них є дільником 2х інших
12, 4, 48 -> True
2, 3, 5 -> False'''
a = [12, 4, 48]
b = [2, 3, 5]
for elem in a:
if elem % 2 == 0:
print ("True")
else:
print('False')
for elem in b:
if elem % 2 ==0:
print ("True")
else:
print('False')
'''Дано рядок, вивести його довжину
aabbcc -> 6'''
a = len('aabbcc')
print(a)
'''# Дано рядок з більш ніж 10 символів, вивести його без перших 2 і останніх 3х символів
qwertyuiop -> ertyu'''
a = 'qwertyuiop'
print(a[2:-3])
'''# Дано рядок, замінити всі літери І на 1, а О на 0
THERE IS SOME POINT IN THIS TASK -> THERE 1S S0ME P01NT 1N TH1S TASK'''
text = 'THERE IS SOME POINT IN THIS TASK'
new_text = text.replace ('I', '1').replace('O','0')
print(new_text)
'''Дано дані (ім'я та вік) побудувати привітання за шаблоном
Vasya,
23,
Dear <name> we are happy to congratulate you with your <age> birtday
-> Dear Vasya we are happy to congratulate you with your 23 birtday'''
name = 'Vasya'
age = 23
print("Dear " + name + " we are happy to congratulate you with your " + str(age) + " birtday")
#2ND PART
# - знайти кількість елементів в масиві
#[1, 3, 5, 6] -> 4
mylist = [1, 3, 5, 6]
print(len(mylist))
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
#[1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
mylist = [1, 2, 1, 2, 1, 3]
print(mylist.count(2))
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
#[1, 3, 5, 6, 8] -> 23
mylist = [1, 3, 5, 6, 8]
print(sum(mylist))
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
#[1, 3, 5, 6, 8] -> 8
mylist = [1, 3, 5, 6, 8]
print(max(mylist))
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
#[1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
mylist = [1, 3, 5, 6, 8]
avg = sum(mylist)/len(mylist)
print(avg)
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
#[1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
z = [1, 3, 5, 6, 8]
for i in z:
print(i, end = " ")
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
#[1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]
my_list = [1, 3, 5, 6, 8]
l = [1, 5, 8]
m = [3, 6]
my_new_list = []
for i in l:
my_new_list.append(i * 2)
for i in m:
my_new_list.append(i * 3)
print(my_new_list)
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
#[1, 3, 5, 6, 8] -> False
#[7, 0, 14, 210] -> True
a = [1, 3, 5, 6, 8]
b = [7, 0, 14, 210]
for elem in a:
if elem % 7 == 0:
print ("True")
else:
print('False')
for elem in b:
if elem % 7 ==0:
print ("True")
else:
print('False')
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
#[1, 3, 5, 6, 8] -> False
#[1, 3, -5, 6, 8] -> True
a = [1, 3, 5, 6, 8]
b = [1, 3, -5, 6, 8]
for elem in a:
if elem < 0:
print ("True")
else:
print('False')
for elem in b:
if elem < 0:
print ("True")
else:
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
#[1, 3, 5, 6, 8] -> [6, 8]
def remove_odd(l):
for i in l[:]:
if i % 2 != 0:
l.remove(i)
return l
print(remove_odd([1, 3, 5, 6, 8]))
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
#"quick brown fox jumps over the lazy dog" -> ['quick', 'brown', 'fox', 'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
sentence = ["quick brown fox jumps over the lazy dog"]
print(sentence[0].split())
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
#[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [7, 12, 1111, 19]
t = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
nt = t[5:]
print(nt)
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
#[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111]
list = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print((list)[1: -1])