дано список чисел сформувати словник де кожному числу відповідає кілік

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
# - дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає кілікість раз це число зустрічається у списку
# [6, 5, 3, 5, 9, 5, 4, 4, 3, 2, 7, 3, 6, 7, 2] -> {2: 2, 3: 3, 4: 2, 5: 3, 6: 2, 7: 2, 9: 1}
# [7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2] -> {2: 3, 3: 1, 4: 2, 5: 1, 6: 1, 7: 3, 8: 3, 9: 1}
dict_result = dict()
for i in [7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2]:
value = i
count = 0
for j in [7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2]:
if j == i:
count += 1
dict_result[i] = count
print(dict_result)
# - дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає останній індекс входження такого числа
# [7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2] -> {7: 12, 4: 8, 2: 14, 8: 10, 9: 5, 6: 7, 5: 11, 3: 13}
# [4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3] -> {4: 3, 6: 9, 5: 13, 7: 11, 9: 7, 3: 14}
{v : k for k,v in dict(enumerate([7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2])).items()}
# - дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає список індексів на яких воно зустрічається
# [4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3] -> {4: [0, 2, 3], 6: [1, 4, 8, 9], 5: [5, 10, 12, 13], 7: [6, 11], 9: [7], 3: [14]}
result = dict()
for i in [4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3]:
indx_list = list()
for k in enumerate([4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3]):
if k[1] == i:
indx_list.append(k[0])
result.update( {i : indx_list} )
print(result)
# - дано список рядків - сформувати список словників де кожен словник - це символ - кількість входжень
# ["abracadabra", "somethingnewforus", "testandtestagain"] -> [{'c': 1, 'd': 1, 'a': 5, 'r': 2, 'b': 2}, {'g': 1, 'n': 2, 'f': 1, 't': 1, 'u': 1, 'h': 1, 'm': 1, 'o': 2, 'e': 2, 'r': 1, 'i': 1, 's': 2, 'w': 1}, {'g': 1, 'n': 2, 't': 4, 'd': 1, 'e': 2, 'a': 3, 'i': 1, 's': 2}]
result = list()
for i in ["abracadabra", "somethingnewforus", "testandtestagain"]:
temp_d = dict()
for k in list(i):
count = 0
for r in list(i):
if k == r:
count += 1
temp_d.update({k:count})
result.append(temp_d)
print(result)