СПИСКИ знайти кількість елементів масиві 13 1111 1111 1111 1111 print

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
# СПИСКИ
# знайти кількість елементів в масиві
m = [2, 4, 5, 13, 1111, 4, 6, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1111, 1111, 1111]
print(len(m))
# знайти кількість елементів в масиві рівних даному
print(m.count(4)),
# дано список чисел - знайти суму всіх елементів
print(sum(m))
# дано список чисел - знайти максимум елементів
print (max(m))
# дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
print(sum(m)/float(len(m)))
# дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
print(''.join(str(m)))
# дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
#m2 = ((m[1::2] * 2), m([0::2] * 3))
#print(m2)
# дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
for i in m:
if i % 7 == 0:
print('Everything is ok')
else:
print('not at all')
# дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від’ємний елемент
# дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
newlist = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
for num in newlist:
result = []
if num % 2 != 0:
result.append(num)
newlist = result
print(newlist)
# дано текст (рядок) - розбити його на слова
string = 'дано текст (рядок) - розбити його на слова'
string2 = string.split()
print(string2)
# дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
print(m[:5])
# дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів
print(m[1:-2])
# СЛОВНИКИ(dict)
# надрукувати пари (ключ, значення)
d = {'VENEZUELA':'CARACAS', 'CANADA':'OTTAWA'}
print(d)
# надрукувати всі ключи
print(d.keys())
# надрукувати всі значення
print(d.values())