Lynnyk1

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
# - знайти кількість елементів в масиві
list = [1, 3, 5, 6]
print(len(list))
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
list = [1, 2, 1, 2, 1, 3]
number = 2
new_list = []
for index, i in enumerate(list):
if i == 2:
new_list.append(i)
print(len(new_list))
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
list = [1, 3, 5, 6, 8]
print(sum(list))
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
list = [1, 3, 5, 6, 8]
print(max(list))
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
list = [1, 3, 5, 6, 8]
print(sum(list)/len(list))
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
list = [1, 3, 5, 6, 8]
string = ' '.join(map(str, list))
print(string)
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
list = [1, 3, 5, 6, 8]
new_list = []
for index, i in enumerate(list):
if index % 2 == 0:
new_list.append(i*2)
elif index % 2 != 0:
new_list.append(i*3)
print(new_list)
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
list1 = [1, 3, 5, 6, 8]
list2 = [7, 0, 14, 210]
new_list1 = []
new_list2 = []
for i in list1:
if i % 7 == 0:
new_list1.append(i)
if len(new_list1) == len(list1):
print('True')
else:
print('False')
for i in list2:
if i % 7 == 0:
new_list2.append(i)
if len(new_list2) == len(list2):
print('True')
else:
print('False')
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
def check(list1, number):
return(all(i > number for i in list1))
list1 = [1, 3, 5, 6, 8]
list2 = [1, 3, -5, 6, 8]
number = 0
if(check(list1, number)):
print("True")
else:
print("False")
if(check(list2, number)):
print("True")
else:
print("False")
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
list1 = [1, 3, 5, 6, 8]
list2 = []
for i in list1:
if i % 2 != 0:
list2.append(i)
print(list2)
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
line = "quick brown fox jumps over the lazy dog"
list = list(line.split(" "))
print(list)
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
list = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(list[5:])
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
list = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(list[1:-1])