знайти кількість елементів масиві len print знайти кількість елементів

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
# - знайти кількість елементів в масиві
a = [len([1, 3, 5, 6])]
print(a)
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
a = [1, 2, 1, 2, 1, 3]
result = [x for x,z in enumerate([1, 2, 1, 2, 1, 3]) if x == 2]
print(result)
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
print(sum([1, 3, 5, 6, 8]))
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
print(max([1, 3, 5, 6, 8]))
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
print(sum([1, 3, 5, 6, 8])/len([1, 3, 5, 6, 8]))
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
print(" ".join([str(x) for x in [1, 3, 5, 6, 8]]))
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
q = [1, 3, 5, 6, 8]
for i, f in enumerate(q):
print(i,f)
if i % 2 == 0:
print(f'multipled_by_2: {f * 2}')
else:
print(f'multiplied_by_3: {f * 3}')
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
a = [1, 3, 5, 6, 8]
b = [7, 0, 14, 210]
result_a = all([x % 7 == 0 for x in a])
result_b = all([x % 7 == 0 for x in b])
print(result_a)
print(result_b)
так же подсмотрел в интерене как сделать это же, что я сам сделал, только одной строкой:
print([all([x % 7 == 0 for x in X]) for X in (a,b)])
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
c = [1, 3, 5, 6, 8]
v = [1, 3, -5, 6, 8]
result_a = print(any([x < 0 for x in c]))
result_b = print(any([x < 0 for x in v]))
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
n = print([x for x in [1, 3, 5, 6, 8] if not x % 2 == 0])
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
print("quick brown fox jumps over the lazy dog".split(" "))
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
print([1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19][5:])
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
print([1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19][1:][:-1])