Вступ Розділ Характеристика об єкта автоматизації Розділ Опис технолог

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Вступ 3
Розділ 1. Характеристика об’єкта автоматизації 6
Розділ 2. Опис технологічного процесу і завдання автоматизації 15
2.1. Якість води джерела водопостачання 19
2.2. Знезараження води 24
2.3. Опис технологічного процесу та норми технологічного режиму водозабірного майданчику № 3 «Новий Двір» 25
2.3.1. Джерело водопостачання 25
2.3.2. Швидкі фільтри 26
2.3.3. Резервуари чистої води 28
2.3.4. Насосні станції 29
2.4. Завдання автоматизації 30
2.4.1. Автоматизація процесу фільтрування води 30
2.4.2. Автоматизація процесу знезараження води 33
Розділ 3. Розробка функціональної схеми автоматизації 35
Розділ 4. Обґрунтування і вибір технічних засобів 38
Розділ 5. Розрахунок параметрів САР і аналіз її роботи шляхом комп’ютерного моделювання 46
5.1. Вимоги до якісних показників функціонування САР 46
5.2. Апроксимація перехідної характеристики ОР 47
5.3. Побудова перехідного процесу розрахованої САР 50
Розділ 6. Розробка системи візуалізації 54
6.1. Реалізація програмного забезпечення для ПЛК 54
6.2. Розробка графічної частини АСКУП в Trace Mode 6 60
Розділ 7. Схема зовнішніх з’єднань 66
Розділ 8. Монтаж, налагодження та експлуатація 67
8.1. Підготовка до монтажу засобів автоматизації 67
8.2. Проведення пуско-налагоджувальних робіт 69
8.3. Монтаж відбірних пристроїв та первинних перетворювачів 70
8.4. Монтаж приладів для вимірювання витрати 70
8.5. Монтаж рівнемірів 74
Розділ 9. Розрахунок економічної ефективності проекту 75
9.1. Доцільність впровадження АСУТП з економічної точки зору 75
9.2. Капіталовкладення на розробку і впровадження АСУТП 77
9.3. Розрахунок економічного ефекту 82
9.4. Розрахунок терміну окупності 83
Розділ 10. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях 84
10.1. Система організації охорони праці на підприємстві 84
10.2. Виробнича санітарія 89
10.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях 91
Висновки 95
Список використаної літератури 96
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г
Лист 1. Технологічна схема
Лист 2. Функціональна схема автоматизації
Лист 3. Принципові схеми регулювання, управління та сигналізації
Лист 4. Статичні та динамічні характеристики об’єкта керування
Лист 5. FBD-програма ПЛК МІК-52
Лист 6. Графічне представлення АСКТП в Trace Mode