дано список чисел сформувати словник де кожному числу відповідає кілік

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
#1 - дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає кілікість раз це число зустрічається у списку
[6, 5, 3, 5, 9, 5, 4, 4, 3, 2, 7, 3, 6, 7, 2] -> {2: 2, 3: 3, 4: 2, 5: 3, 6: 2, 7: 2, 9: 1}
[7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2] -> {2: 3, 3: 1, 4: 2, 5: 1, 6: 1, 7: 3, 8: 3, 9: 1}
list_initial = [6, 5, 3, 5, 9, 5, 4, 4, 3, 2, 7, 3, 6, 7, 2]
dict_freq = {}
for ind, num in enumerate(list_initial):
if num not in dict_freq:
dict_freq[num] = 1
else:
dict_freq[num] += 1
print(dict_freq)
#2 - дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає останній індекс входження такого числа
[7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2] -> {7: 12, 4: 8, 2: 14, 8: 10, 9: 5, 6: 7, 5: 11, 3: 13}
[4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3] -> {4: 3, 6: 9, 5: 13, 7: 11, 9: 7, 3: 14}
#3 - дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає список індексів на яких воно зустрічається
[4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3] -> {4: [0, 2, 3], 6: [1, 4, 8, 9], 5: [5, 10, 12, 13], 7: [6, 11], 9: [7], 3: [14]}
input_data = [4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3]
result = {}
for ind, elem in enumerate(input_data):
print (f'{elem}->{ind}')
result[elem] = ind
#4 - дано список рядків - сформувати список словників де кожен словник - це символ - кількість входжень
"abracadabra somethingnewforus testandtestagain" -> [{'c': 1, 'd': 1, 'a': 5, 'r': 2, 'b': 2}, {'g': 1, 'n': 2, 'f': 1, 't': 1, 'u': 1, 'h': 1, 'm': 1, 'o': 2, 'e': 2, 'r': 1, 'i': 1, 's': 2, 'w': 1}, {'g': 1, 'n': 2, 't': 4, 'd': 1, 'e': 2, 'a': 3, 'i': 1, 's': 2}]
text =['abracadabra somethingnewforus testandtestagain']
answer = []
for word in text:
result = {}
for letter in word:
if letter in result:
result [letter] += 1
else:
result [letter] = 1
answer.append (result)
print (answer)
#5 - дано два словника ключ-число - додати ці словники (якщо ключ зустрічається в обох - то значення додати, інакше - ключ-значення)
{2: 8, 5: 11, 7: 3, 1: 5, 45: 14}, {3: 13, 5: 10, 8: 2, 1: 3, 45: 8, 4: 14} -> {1: 8, 2: 8, 3: 13, 4: 14, 5: 21, 7: 3, 8: 2, 45: 22}
#6 - дано два списки слів - повернути список слів, які зустрічаються в першому списку частіше ніж у другому
["q", "qq", "w", "w", "ww", "as"], ["a", "q", "qq", "qq", "ww"] -> ['as', 'w']