знайти кількість елементів масиві print len знайти кількість елементів

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
# - знайти кількість елементів в масиві
# [1, 3, 5, 6] -> 4
a = [1, 3, 5, 6]
print(len(a))
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
#[1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
#[1, 3, 5, 6, 8] -> 23
e = [1, 3, 5, 6, 8]
print(sum(e))
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
#[1, 3, 5, 6, 8] -> 8
b = [1, 3, 5, 6, 8]
print(max(b))
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
#[1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
sizes = [0]
sum_el, count_el = 0,0
for size in sizes:
print(sizes)
count_el +=1
sum_el += size
print (size,count_el,sum_el)
if count_el > 0:
result = sum_el/count_el
else:
result = None
print(result)
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
#[1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
d = [1, 3, 5, 6, 8]
print(*d, sep=' ')
#- дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
#[1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]
for k, v in enumerate(d):
print(v*2) if k % 2 == 0 else print(v*3)
if k % 2 == 0:
print(v * 2)
else:
print(v * 3)
#- дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
#[1, 3, 5, 6, 8] -> False
#[7, 0, 14, 210] -> True#
a = [1, 3, 5, 6, 8]
b = [7, 0, 14, 210]
def check(x):
for i in x:
if i % 7 != 0:
return False
return True
print(check(a))
print(check(b))
#- дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
#[1, 3, 5, 6, 8] -> [6, 8]
x = [1, 3, 5, 6, 8]
print([i for i in x if i % 2 == 0])
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
# "quick brown fox jumps over the lazy dog" -> ['quick', 'brown', 'fox', 'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
f = "quick brown fox jumps over the lazy dog"
f_split = f.split()
print(f_split)
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
# [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [7, 12, 1111, 19]
k = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print (k[5::])
#- дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
#[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111]
x = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(x[1:-1])