KK Python HW week 0 (part 2 - Lists)

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
# - знайти кількість елементів в масиві
# [1, 3, 5, 6] -> 4
elements = [1,3,5,6]
count_elements = len(elements)
print(count_elements)
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
# [1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
elements2 = [1,2,1,2,1,3]
count_elements2 = elements2.count(2)
print(count_elements2)
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 23
elements3 = [1, 3, 5, 6, 8]
sum_elements = sum(elements3)
print(sum_elements)
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 8
elements4 = [1, 3, 5, 6, 8]
max_element = max(elements4)
print(max_element)
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
# [1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
elements5 = [1, 3, 5, 6, 8]
avg_element = sum(elements5)/len(elements5)
print(avg_element)
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
# [1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
elements6 = [1, 3, 5, 6, 8]
print(*elements6)
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
# [1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]
elements7 = [1, 3, 5, 6, 8]
for i in range(len(elements7)):
if(elements7[i]%2==0):
elements7[i]=elements7[i]*2
else: elements7[i]=elements7[i]*3
print(elements7)
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
# [1, 3, 5, 6, 8] -> False
# [7, 0, 14, 210] -> True
import itertools
elements8 = [1, 3, 5, 6, 8]
#elements8 = [7, 0, 14, 210]
count = 0
for ele in itertools.takewhile(lambda x: x % 7 == 0, elements8):
count = count + 1
res = count == len(elements8)
print(str(res))
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
# [1, 3, 5, 6, 8] -> False
# [1, 3, -5, 6, 8] -> True
elements9 = [1, 3, 5, 6, 8]
#elements9 = [1, 3, -5, 6, 8]
if any(x < 0 for x in elements9):
print("True")
else:
print("False")
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
# [1, 3, 5, 6, 8] -> [6, 8]
elements10 = [1, 3, 5, 6, 8]
def remove_even(elements10):
return [x for x in elements10 if x % 2 != 0]
print(remove_even(elements10))
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
# "quick brown fox jumps over the lazy dog" -> ['quick', 'brown', 'fox', 'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
import re
text = "quick brown fox jumps over the lazy dog"
list = re.sub("[^\w]", " ", text).split()
print(list)
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
# [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [7, 12, 1111, 19]
elements11 = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(elements11[5:])
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
# [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111]
elements12 = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
del elements12[0]
del elements12[-1]
print(elements12) #list
elements12_1 = {'one':[1], 'two':[3], 'three':[5], 'four':[6], 'five':[8], 'six':[7], 'seven':[12], 'eight':[1111], 'nine':[19]}
del elements12_1['one']
del elements12_1['nine']
print(elements12_1.values()) #dict