знайти кількість елементів масиві len print найти кількість елементів

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
#1 знайти кількість елементів в масиві [1, 3, 5, 6] -> 4
z = [1, 3, 5, 6]
a = len(z)
print (a)
#2 найти кількість елементів в масиві рівних даному [1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
q = [1, 2, 1, 2, 1, 3]
b = (q).count(2)
print (b)
#3 дано список чисел - знайти суму всіх елементів [1, 3, 5, 6, 8] -> 23
c = [1, 3, 5, 6, 8]
d = sum(c)
print (d)
#4 дано список чисел - знайти максимум елементів
e = [1, 3, 5, 6, 8]
f = min (e)
g = max (e)
print (f,g)
#5 дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
h = [1, 3, 5, 6, 8]
if not h:
print("List is empty")
else:
i = sum(h)/float(len(h))
print (i)
#6 дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
j = [1, 3, 5, 6, 8]
for elem in j:
print(elem, end = ' ')
#8 дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
k = [2, 4, 12, 7, 8]
l = [7, 0, 14, 210]
general_result = True
for elem in k:
if elem % 2 == 0:
print(elem, 'True')
else:
print(elem, 'False')
general_result = False
print(general_result)
for elem in l:
if elem % 7 == 0:
print('True')
else:
print('False')
#9 дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
n = [1, 3, 5, 6, 8]
m = [1, 3, -5, 6, 8]
for elem in n:
if elem >= 0:
print ("True")
else:
print('False')
for elem in m:
if elem >= 0:
print ("True")
else:
print('False')
#10 дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
p = [1, 3, 5, 6, 8] # знаю, что неправильно, но все же
r = [i for i in p if i%2 == 0]
print (r)
#11 дано текст (рядок) - розбити його на слова
s = 'quick brown fox jumps over the lazy dog'
t = s.split ()
print (t)
#12 дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
u = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19][5:]
print (u)
#13 дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
v = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19][1:][:-1]
print (v)
#dict
#ex1 дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає кілікість раз це число зустрічається у списку
list9 = [6, 5, 3, 5, 9, 5, 4, 4, 3, 2, 7, 3, 6, 7, 2]
list10 = [7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2]
even_count, odd_count = 0, 0
for num in list9:
if num%2 == 0:
even_count += 1
else:
odd_count += 1
print (even_count)
for num in list10:
if num%2 == 0:
even_count += 1
else:
odd_count += 1
print (even_count)
#ex2 дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає останній індекс входження такого числа
List1 ='7, 7, 4, 2, 8, 9, 2, 6, 4, 8, 8, 5, 7, 3, 2'
List2 = '4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3'
#ex3 дано список чисел - сформувати словник де кожному числу відповідає список індексів на яких воно зустрічається
input_data = [4, 6, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 3]
result = {}
for ind, elem in enumerate(input_data):
print (f'{elem}->{ind}')
result[elem] = ind
#4 дано список рядків - сформувати список словників де кожен словник - це символ - кількість входжень
text =['abracadabra somethingnewforus testandtestagain']
answer = []
for word in text:
result = {}
for letter in word:
if letter in result:
result [letter] += 1
else:
result [letter] = 1
answer.append (result)
print (answer)
#ex5 дано два словника ключ-число - додати ці словники (якщо ключ зустрічається в обох - то значення додати, інакше - ключ-значення)
d1 = {2: 8, 5: 11, 7: 3, 1: 5, 45: 14}
d2 = {3: 13, 5: 10, 8: 2, 1: 3, 45: 8, 4: 14}
for k in d1:
d1.update({k: d2.get(k, 0) + d1[k]})
print (d1)