знайти кількість елементів масиві list1 23 23 23 print len list1 знайт

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
# - знайти кількість елементів в масиві
[1, 3, 5, 6] -> 4
list1 = [4, 23, 23, 23]
print(len(list1))
# - знайти кількість елементів в масиві рівних даному
[1, 2, 1, 2, 1, 3], 2 -> 2
list2 = [1, 2, 1, 2, 1, 3]
value = 2
print(sum([1 if i == value else 0 for i in list2]))
# - дано список чисел - знайти суму всіх елементів
[1, 3, 5, 6, 8] -> 23
list3 = [1, 3, 5, 6, 8]
print(sum(list3))
# - дано список чисел - знайти максимум елементів
[1, 3, 5, 6, 8] -> 8
list4 = [1, 3, 5, 6, 8]
print(max(list4))
# - дано список чисел - знайти середнє значення елементів масивів
[1, 3, 5, 6, 8] -> 4.6
list5 = [1, 3, 5, 6, 8]
print(sum(list5) / len(list5))
# - дано список чисел - сформувати рядок де всі ці числа записані через прогалену
[1, 3, 5, 6, 8] -> '1 3 5 6 8'
list6 = [1, 3, 5, 6, 8]
for i in list6:
print(i, end = ' ')
# - дано список чисел - сформувати список де елементи на парних позиціях перемножені на 2 а на не парних на 3
[1, 3, 5, 6, 8] -> [2, 9, 10, 18, 16]
list7 = [1, 3, 5, 6, 8]
print([2 * i if list7.index(i) % 2 == 0 else 3 * i for i in list7])
# - дано список чисел - перевірити чи всі елементи кратні 7
[1, 3, 5, 6, 8] -> False
[7, 0, 14, 210] -> True
list8 = [7, 0, 14, 210]
print(True if sum([i % 7 for i in list8]) == 0 else False)
# - дано спиоск чисел - перевірити чи є в ньому від'ємний елемент
[1, 3, 5, 6, 8] -> False
[1, 3, -5, 6, 8] -> True
list9 = [1, 3, -5, 6, 8]
for i in list9:
if i < 0:
print(True)
break
else:
print(False)
# - дано список чисел - сформувати список з попереднього де видалені всі парні числа
[1, 3, 5, 6, 8] -> [6, 8]
list10 = [1, 3, 5, 6, 8]
print([i for i in list10 if i % 2 == 0])
# - дано текст (рядок) - розбити його на слова
"quick brown fox jumps over the lazy dog" -> ['quick', 'brown', 'fox', 'jumps', 'over', 'the', 'lazy', 'dog']
row11 = 'quick brown fox jumps over the lazy dog'
print(row11.split(' '))
# - дано список - повернути його частину починаючи з 5того елементу
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [7, 12, 1111, 19]
list12 = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(list12[5:])
# - дано список - повернути його частипу без 1шого і останнього елментів словники (dict)
[1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19] -> [3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111]
list13 = [1, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 1111, 19]
print(list13[1:-1])